Kestävät ratkaisut osana Jyväskylän Kankaan suunnittelua

Jyväskylän Kangas

 

Jyväskylässä entisen paperitehtaan alueelle nouseva Kangas on aluekehityshanke, jossa Kankaasta pyritään tekemään viisas ja kestävän elämäntavan mukainen asunto- sekä toimitila-alue. Ekologisuus on lähtökohtana sekä aluesuunnittelussa että rakentamisessa. Alueella on tarkoitus huomioida resurssiviisaus, kestävyys ja älykkäät ratkaisut. Resurssiviisautta edistetään pysäköinninratkaisuissa, jätehuollossa sekä energia- ja kunnallistekniikassa. Kaavoituksessa korostetaan pyöräilyä ja kävelyä.

Kankaalla on tehty aurinkokaavaselvitystä ja tavoitteena on aurinkoenergian maksimointi alueen rakennuksissa. Selvitysten perusteella alueella on hyvä potentiaali aurinkoenergian käyttöön ja kattomuotojen sekä suuntausten avulla tuottavuutta saadaan lisättyä entisestään. Potentiaali on otettu huomioon Piippurannan asemakaavan määräyksissä, joissa määritellään rakennusten kattojen kulmat optimaalisiksi aurinkoenergian kannalta. Lisäksi osayleiskaavassa määrätään, että aurinkoenergian hyödyntämistä tulee edistää asemakaavassa. Rakennusohjeena alueella toimii Laatuaapinen, jossa on vaatimuksia sekä suosituksia suunnittelijoille ja rakentajille.

Asukkaiden resurssiviisautta on tarkoitus helpottaa Smart City ICT-ratkaisuilla, jotka edistävät tulevaisuudessa energiatehokkuutta esimerkiksi reaaliaikaisella sähkön- ja vedenkulutuksen seurannalla. Älykkäiden ratkaisujen vuoksi alueella huomioidaan myös kyberturvallisuus.

Mistä idea lähti?

Kankaan neljästä kehittämisen teemasta yksi on kestävä kehitys, kaupungin strategiassa on resurssiviisauden tavoitteita ja Smart City  -teema on mukana Kankaan kehityksessä.

Mikä oli keskeisintä onnistumisen kannalta, jotta prosessi saatiin käyntiin tai sen aikana?

Voisi melkein vastata samoin kuin edelliseen. Yhteisjärjestelyiden malleja kehitettiin Tekes-rahoitteisessa Kytkin-projektissa, josta sai paljon myös taustoja asioihin.

Mitä opittiin tulevaisuutta varten?

Kehitys kehittyy koko ajan, joten siksi on oltava valmius muuttaa sekä tiukentaa vaatimuksia ja haastaa eri yhteistyötahoja. Pitää pysyä ajanhermolla. Yhteistyö rakentajien, energiayhtiön sekä muiden sidosryhmien kanssa on oltava hyvää ja tiivistä. Myös velvoitteita on pystyttävä asettamaan sekä tarkistamaan riittävästi ja riittävän usein. Muun muassa aurinkokaavaselvityksen olisi voinut laatia ennen kaavarunkoa, mutta olisiko aluetta sittenkään suunniteltu vain auringon ehdoilla? Kaavoitus on toki aina eri asioiden yhteensovittamista, joten ehkä järjestys oli kuitenkin oikea. 

Lisätietoja: