KISA-pikatesti

Arviointi

KISA-pikatesti selvittää kunnan viestinnän kehittämiskohteet. Se on kunnan viestinnän itsearviointiväline ja sen avulla voi helposti kartoittaa kunnan viestinnän nykytilan ja ajankohtaiset kehittämisalueet.

Kehittämisalueiden selvittämisen jälkeen voidaan

  • asettaa tavoitteita kunnan viestinnälle,
  • suunnata kehittämisresursseja toimintasuunnitelmissa,
  • määrittää viestintäsuunnitelman painopisteet ja
  • arvioida saavutuksia.

KISA-pikatestiä voidaan käyttää myös viestintää koskevien kehityskeskusteluiden tukena. KISA-pikatestin kuntakohtaiset tulokset ovat vertailukelpoisia eri kuntien kesken.

Soveltuu laajasti kuntien käyttöön

KISA-pikatesti on niin kuntien johdon kuin viestinnän ammattilaisten työväline. Johdolle se avaa kunnan viestinnän tilan strategisen johtamisen tueksi. Kunnan viestinnästä vastaaville pikatesti auttaa löytämään viestinnän kehittämisalueet niin kunnan viestinnässä kuin omassa osaamisessa.
 
Itsearviointi soveltuu myös kunnan toimialojen ja erillisten toimintayksiköiden käyttöön ja soveltuvin osin myös kuntayhtymille.

Helppokäyttöinen tarkistuslista

KISA-pikatesti soveltuu käytettäväksi tarkistuslistana. Arvioinnin osa-alueiden tehtävänä on varmistaa, että kaikki olennaiset näkökulmat kunnan viestinnän kehittämiseksi on huomioitu.
 
Itsearviointilomaketta voi käyttää kokonaisena tai vain tarvittavilta osin. Olennaista on kehittämiskohteiden löytäminen ja vuosittainen kehityksen tarkistaminen.
 
KISA-pikatestiä kannattaa hyödyntää myös ryhmätyövälineenä kunnan viestinnästä vastaavien kesken, esimerkiksi tekemällä testi yhdessä ja pohtimalla keskeisiä kehittämiskohteita.

Kehittämisideoita odotetaan

KISA-pikatestiä kehitetään käytöstä saatujen kokemusten myötä. Palautetta KISA-pikatestin soveltuvuudesta ja käytettävyydestä sekä kehitysideoita koskien kaikkia KISA-välineitä voi antaa näiden sivujen kautta.

Myös sähköisenä lomakkeena

KISA-pikatestin voi täyttää myös sähköisenä lomakkeena, jonka avulla on helppo vertailla oman kunnan viestinnän tilaa muihin kuntiin.