Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki

Kuntahankinnat – kuntien, valmistelutoimielimen ja maakuntien yhteishankinnat

hankinnat

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

Kuntahankinnoilla on valmiudet yhteistyöhön väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa ja kuntien puitesopimusten tarjoamiseen myös maakuntien käyttöön. Joustava malli mahdollistaa ratkaisuhakuisen tiiviin yhteistyön sen varmistamiseksi, ettei kuntien yhteistä hankintavolyymia hajoteta ja että kunnat ja maakunnat voivat yhteistyössä vaikuttaa kolmen miljardin kustannuspaineen hillitsemiseen.

Kuntaorganisaatioiden on mahdollis­ta hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluja omaa tarjouskilpailua järjestämättä. Suomen kunnista lähes jokainen hyödyntää Kuntahankintojen 70 puitesopimusta eri mittakaavassa. Asiakkaina ovat hankintayhteistyösopimuksen kautta myös mm. Suomen evankelisluterilaisen kirkon organisaatiot ja Keva.

Asiantuntemusta ja puitesopimuksia

Kuntahankinnat kilpailuttaa puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallin­nasta. Valtakunnalliset yhteishankinnat ovat painopiste. Niillä saavutetaan huomatta­vaa mittakaavaetua hintasäästöi­nä ja/tai prosessihyötyinä ja joissa paikallinen tarjonta on yleensä vähäistä. Yhtiö vastaa kilpailutusten riskeistä ja on varautunut eri tavoin myös valitusprosessien taloudelli­siin seuraamuksiin.

Perinteisten volyymihankintojen lisäksi on toteutettu isoja tietojärjestelmähankintoja, jotka on haluttu levittää koko kuntakentän käyttöön. Näitä ovat muun muassa sähköinen kilpailutus-ja palvelusetelijärjestelmä, digiajan omahoidon hyvinvointipalvelut, asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeita, vaikuttavuusinvestointia palveluna sekä KY-verkko valtion VY-verkon kumppanina.

Kuntahankinnoilla on 1 500 asiakasorganisaatiota ja 10 vuotisen toiminnan kuluessa solmitut kiinteät yhteydet asiakkaiden johtoon ja asiantuntijoihin. Tähän asti saatu palaute on ollut erinomaista kaikilla mittareilla (LIITE 2).

Ajantasainen kilpailutuskalenteri ja valmiit puitesopimukset

 

MUISTA:

  • Kuntahankinnat mahdollistaa suuret volyymit ja asiantuntemuksen kuntien ja maakuntien yhteishankintayksikkönä

 

Lisätietoja:

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja Raili Hilakari, 050 544 7262

Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right