Kuntalaistutkimus

kuntalaiset

Kuntaliitto on toteuttanut kevätkaudella 2017 laajan kuntalaiskyselyn, jossa on kartoitettu kuntalaisten mielipiteitä mm. asuinkunnastaan, kunnallisista palveluista, päätöksenteosta ja osallistumisesta ARTTU2-tutkimuskunnissa. Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Kysely postitettiin kaikkiaan 32 500 kuntalaiselle ARTTU2-kuntiin. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata myös sähköisesti.

Kuntalaiskysely 2017 on jatkoa keväällä 2015 tehdylle ARTTU2-kuntalaiskyselylle. Myös aikaisemmissa Paras-ARTTU- sekä KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmissa on tehty vastaavanlaisia laajoja kuntalaiskyselyitä​.

Kuntalaiskyselyn tuloksia julkaistaan teemoittain. Kyselyn ensimmäisiä tuloksia saatiin käytettäviksi kevään 2017 kuntavaaleihin.

Vuoden 2015 kuntalaistutkimuksen osatuloksia löydät Excel-sovelluksina alla liitteissä.

 

Uutiset, tiedotteet ja osatulokset

 

Julkaisut

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista erilaisten suorien osallistumistapojen sekä yhdistysosallistumisen näkökulmista. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä osallistumisen vaikuttavuudesta pyrittäessä vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon. Tutkimus perustuu osana ARTTU2-ohjelmaa keväällä 2015 tehtyyn kuntalaiskyselyyn, johon vastasi noin 12 500 täysi-ikäistä kansalaista kaikkiaan 42 kunnassa.

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup
Marianne Pekola-Sjöblom

Etunimi
Marianne
Sukunimi
Pekola-Sjöblom
tutkimuspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2504
Kännykkä
+358 50 337 5634
Vastuualueet
  • Arviointitutkimusohjelma ARTTU2
  • Kuntademokratia ja kuntalaistutkimukset
  • Pohjoismaiset vertailut
  • Yksikön johtajan varahenkilö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Miska Smolander

Etunimi
Miska
Sukunimi
Smolander
projektikoordinaattori

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2358
Kännykkä
+358 50 386 4128
Vastuualueet
  • projektikoordinaattori, ARTTU 2.0
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi