Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntien ja maakuntien yhdyspintojen sopimuksellisuutta on lisättävä

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet
 • Kunta ja maakunta ovat rinnakkaisia itsehallinnollisia toimijoita, joilla ei voi olla ohjaus- ja valvontavaltaa toisiinsa. On vältettävä päällekkäistä resursointia sekä katvealueita.

 • Kunnilla ja maakunnilla on oltava osana itsehallintoa oikeus sopia tehtävien hoitamisesta ja siirtämisestä sekä kunnista maakunnalle että maakunnasta kunnille.

 • Valtion on tuettava osaltaan toimivien yhdyspintojen syntymistä. Yhdyspintojen syntyminen sekä ylläpito on varmistettava kansallisella koordinaatiolla

 • Kuntien oikeus tuottaa sote-palveluja on mahdollistettava lainsäädännössä.

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely

 • Suomeen tulee laatia kansallinen lapsistrategia, jossa linjataan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta ja yhdyspinta-asioita.

 • Lasten ja perheiden palveluissa tarvitaan toimivaa yhteistyötä kunnan ja maakunnan  yhdyspinnoilla. Opiskeluhuollon järjestämisessä tulisi mahdollistaa joustavat toimintatavat ja varmistaa riittävät resurssit.

 • Kuntien varautumisen toimintaedellytykset on turvattava. Kunnat ja maakunta toteuttavat tasavertaisessa yhteistyössä yhteisen varautumisen tehtäviä.

 • Palvelujen sujuvuuden turvaaminen maakuntauudistusta valmisteltaessa edellyttää lisävoimavaroja. Muutoskustannukset on arvioitava luotettavasti kuntien ja valtion yhteistyönä ja ne on korvattava kunnille täysimääräisesti.

hallitustavoitteet

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntaliiton kuusi tavoitetta eduskuntavaalikauden 2019-2013 hallitusohjelmaan.

lateral-image-left
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
 • yksikön johtaja
 • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
 • sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
 • sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys