Lakiasiat

Kuntaliitto valvoo kuntasektorin etua lainsäädännön valmistelussa. Kuntaliiton lakimiehet neuvovat ja avustavat kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden luottamushenkilöitä oikeudellisissa kysymyksissä.

Annamme puhelin- ja sähköpostineuvontaa, laadimme lausuntoja, oppaita ja julkaisuja ja ylläpidämme verkkosivuja. Lisäksi käymme kouluttamassa kuntakenttää ja luottamushenkilöitä.

Kuntaliiton lakiyksikön keskeisiä palvelualueita ovat 

  • kuntien hallinto ja johtamisjärjestelmä
  • päätöksenteko ja hallintomenettely
  • julkisuus ja tietosuoja
  • sopimus-, vahingonkorvaus-, yhtiö- ja muu yksityisoikeus sekä
  • julkiset hankinnat.

Palvelemme ensisijaisesti palvelusähköpostien kautta. Lakiyksikön henkilöstön yhteystiedot löydät tästä.

Lakiyksikön yhteydessä toimiva julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa maksutonta palvelua kuntien hankinta-ammattilaisten lisäksi myös valtion hankintayksiköille, erityisesti lainsäädäntöä ja hankintamenettelyjä koskevaa neuvontaa.

Kuntaliiton yksiköt antavat oikeudellista neuvontaa omilla toimialoillaan. Katso

KT Kuntatyönantajat antaa oikeudellista neuvontaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä palvelusähköpostiensa kautta.

Ruotsinkielistä palvelua antavat lakimiehet löytyvät henkilöstöluettelosta.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntaliiton kuusi tavoitetta eduskuntavaalikauden 2019-2013 hallitusohjelmaan.

lateral-image-left