Tietosuoja

Tietosuojakoulutusta julkiselle hallinnolle

Tietosuojatyöpajat

Kuntaliitto järjestää yhteistyössä JUHTA-VAHTI tietosuojan yhteishankkeen kanssa tietosuojakoulutusta. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon tietosuoja- ja tietoturvavastaaville. Työpajoihin osallistuminen on maksutonta.

19.11.2018 Työpajassa aiheina mm. tietosuoja työelämässä, sosiaalisessa mediassa, palvelumuotoilussa ja lasten oikeuksien kannalta. Lisäksi tietojohtamista, digiturvallisuutta ja Microsoftin toteuttamaa tietoturvaa ja -suojaa
4.12.2018 Tietosuojan yhteishankkeen päätöstilaisuus (Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, Helsinki)  

Ilmoittaudu mukaan!
Lisätietoja JUHTA-VAHTI -yhteishankkeesta ja ilmoittautumisohjeet työpajoihin löydät www.arjentietosuoja.fi -sivulta. Tilaisuuksia voi seurata myös online tai tutustua tallenteisiin myöhemmin.

 

Aikaisemmat tilaisuudet ja työpajat (materiaalit)

JUHTA-VAHTI -työpajojen tallenteet ja materiaali
Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

9.10.2018 Tietosuojapäivä - luentoja sekä paneeli tietosuojasta. HUOM. Osallistuminen tähän vain verkonvälityksellä. Lisätietoja VM:n sivuilta.
24.9.2018 Työpajassa mm. tietosuojalainsäädännön katsaus, tietosuoja tutkimuksissa ja Sanoma Groupissa, havaintoja digimaailmasta, tietoturva tiedonhallintalaissa ja toimitilaturvallisuus. Lisätietoja VM:n sivuilta.
22.8.2018 Tietosuoja sopimuksissa, oppilaitoksissa, paikkatiedoissa, Helsingin kaupungilla ja Ruotsissa. Lisäksi TAISTO18 -harjoitus ja tietotilinpäätösmalli.
14.6.2018  Ohjelmiston tilaaminen (Petri Stranden, KPMG) ja Ketterä kehitys –mahdollisuus julkishallinnossa? (Sami Tervola, KPMG), Sovelluskehitys tietosuojan näkökulmasta (Pyry Heikkinen, Tulli) ja Turvallisen sovelluskehityksen käsikirja (Antti Vähä-Sipilä, F-Secure). Lisäksi aiheina AI in the context of GDPR compliance (Jens Kremes) sekä tietotilinpäätös Trafissa (Leila Hanhela-Lappeteläinen).
18.5.2018 Kansallinen tietosuojalaki, paikkatietojen tietosuoja, jatkuvuuden vaikutusanalyysityökalun läpikäynti, tietosuojan hallinnan mittaaminen, arviointi ja kehittäminen

25.4.2018 Kuntien tietosuojavastaavien verkoston seminaari (Kuntaliiton ja FCG:n maksuton tapahtuma, vain verkoston jäsenille)
26.4.2018 Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä (FCG:n maksullinen tapahtuma)

13.4.2018 Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu  ja toteuttaminen (tietosuojanäkökulma ja riskiskenaariot)
14.3.2018 Tiedonhallintalain uudistus (Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö), järjestelmähallinta ja tietoturva, jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja hallinta sekä toiminnan jatkuvuus – käytännön näkökulma (Juha Pietarinen, Valtiokonttori), jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu ja kriittisyysluokittelutyökalun harjoittelu.
12.2.2018 Tietosuojavastaavan tehtävät (Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto) ja GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen, palvelujen kriittisyysluokittelutyökalu sekä henkilötietojen luovuttaminen (Maarit Huotari, valtiovarainministeriö)
19.1.2018 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojan politiikat ja ohjeistukset.
8.12.2017 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen ja tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 – tarvittavien prosessien ja kyvykkyyksien kehittäminen sekä ohjeistus ja koulutus, tarvittava yhteistyö eri toimijoiden kesken.
17.11.2017 Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut. Käytännön kokemuksia ja havaintoja tietosuojavastaavan elämässä (Tampere). Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 1 – taustaa, havainnointikyky sekä reagointi – kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa?
25.10.2017 Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit, Tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa.
29.9.2017 Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta (4), Kokemuksia ja näkemyksiä tietosuoja-asetuksen soveltamisesta (poliisihallitus)
4.9.2017 Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta (3)
18.8.2017 Lokittaminen ja riskienhallinta (2).
12.6.2017 Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, riskienhallinta (1).

tags