Tietosuoja

Tietosuojakoulutusta julkiselle hallinnolle

Tietosuojatyöpajat

Kuntaliitto järjestää yhteistyössä JUHTA-VAHTI tietosuojan yhteishankkeen kanssa tietosuojakoulutusta. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon tietosuoja- ja tietoturvavastaaville. Työpajoihin osallistuminen on maksutonta.
 

22.8.2018 Tietosuoja sopimuksissa, oppilaitoksissa, paikkatiedoissa, Helsingin kaupungilla ja Ruotsissa. Lisäksi TAISTO18 -harjoitus ja tietotilinpäätösmalli.
24.9.2018  Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu
23.10.2018 Häiriötilanneharjoitus - suunnittelu yhteistyössä JUHTA/VAHTI
20.11.2018 Häiriötilanneharjoituksen purku, yhteistyössä JUHTA/VAHTI
4.12.2018 Yhteishankkeen päätöstilaisuus Säätytalolla  

Ilmoittaudu mukaan!
Lisätietoja JUHTA-VAHTI -yhteishankkeesta ja ilmoittautumisohjeet työpajoihin löydät www.arjentietosuoja.fi -sivulta. Tilaisuuksia voi seurata myös online tai tutustua tallenteisiin myöhemmin.

 

Aikaisemmat tilaisuudet ja työpajat (materiaalit)

JUHTA-VAHTI -työpajojen tallenteet ja materiaali
Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit

14.6.2018  Ohjelmiston tilaaminen (Petri Stranden, KPMG) ja Ketterä kehitys –mahdollisuus julkishallinnossa? (Sami Tervola, KPMG), Sovelluskehitys tietosuojan näkökulmasta (Pyry Heikkinen, Tulli) ja Turvallisen sovelluskehityksen käsikirja (Antti Vähä-Sipilä, F-Secure). Lisäksi aiheina AI in the context of GDPR compliance (Jens Kremes) sekä tietotilinpäätös Trafissa (Leila Hanhela-Lappeteläinen).
18.5.2018 Kansallinen tietosuojalaki, paikkatietojen tietosuoja, jatkuvuuden vaikutusanalyysityökalun läpikäynti, tietosuojan hallinnan mittaaminen, arviointi ja kehittäminen

25.4.2018 Kuntien tietosuojavastaavien verkoston seminaari (Kuntaliiton ja FCG:n maksuton tapahtuma, vain verkoston jäsenille)
26.4.2018 Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä (FCG:n maksullinen tapahtuma)

13.4.2018 Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu  ja toteuttaminen (tietosuojanäkökulma ja riskiskenaariot)
14.3.2018 Tiedonhallintalain uudistus (Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö), järjestelmähallinta ja tietoturva, jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja hallinta sekä toiminnan jatkuvuus – käytännön näkökulma (Juha Pietarinen, Valtiokonttori), jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu ja kriittisyysluokittelutyökalun harjoittelu.
12.2.2018 Tietosuojavastaavan tehtävät (Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto) ja GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen, palvelujen kriittisyysluokittelutyökalu sekä henkilötietojen luovuttaminen (Maarit Huotari, valtiovarainministeriö)
19.1.2018 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojan politiikat ja ohjeistukset.
8.12.2017 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen ja tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 – tarvittavien prosessien ja kyvykkyyksien kehittäminen sekä ohjeistus ja koulutus, tarvittava yhteistyö eri toimijoiden kesken.
17.11.2017 Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut. Käytännön kokemuksia ja havaintoja tietosuojavastaavan elämässä (Tampere). Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 1 – taustaa, havainnointikyky sekä reagointi – kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa?
25.10.2017 Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit, Tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa.
29.9.2017 Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta (4), Kokemuksia ja näkemyksiä tietosuoja-asetuksen soveltamisesta (poliisihallitus)
4.9.2017 Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta (3)
18.8.2017 Lokittaminen ja riskienhallinta (2).
12.6.2017 Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, riskienhallinta (1).

tags