Saatavan perintä ja vanheneminen

rakentaminen

Kunnissa saatavien perintätehtäviä hoidetaan sekä kuntien omana toimintana, että ulkoistettuna perintätoimistojen kautta.

Saatavien perimisen kannalta ne voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • yksityisoikeudelliset saatavat
 • julkisoikeudelliset saatavat
 • elatusapu- ja elatusturvasaatavat
 • rangaistuksen luontoiset maksut

Edellä mainitulla jaottelulla on merkitystä mm. korkojen ja ulosoton kannalta.

Toinen merkittävä ryhmittely on jakaa saatavat

 • kuluttajasaataviin ja
 • muihin saataviin.

Kuluttajasuojalain mukaan kuluttajasaatavalla tarkoitetaan saatavaa luonnolliselta henkilöltä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. Jaottelulla on merkitystä perintäkulujen enimmäismäärien suhteen.

Tämän sivun alasivuilla käsitellään yksityisoikeudellisia saatavia, julkisoikeudellisia saatavia sekä vapaaehtoista perintää.

Lisää aiheesta:

Perintälain 10 §:n muutosten huomioiminen ulkoistetussa kuntaperinnässä
Kuntaliiton yleiskirje 3/2017, Joonas Jännäri 10.1.2017

Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä
Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2009, Pasi Pönkä, 27.4.2009

Asiakasmaksujen määrääminen perintä
Sosiaali- ja terveysasiat

Jätetaksa ja jätemaksu
Yhdyskunnat ja ympäristö (ks. sivun alla liitteet)

Muualla verkossa

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Internet–asiointi laajenee oikeushallinnossa: Oikeushallinnossa on avautunut palvelu, joka helpottaa velkomusasian viemistä käräjäoikeuteen ja velan perintää ulosotossa
Oikeusministeriö tiedottaa 28.6.2011

Lainsäädäntöä

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38
FINLEX

Korkolaki 20.8.1982/633
FINLEX

Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728
FINLEX

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706
FINLEX

Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513
FINLEX

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus
 • perintä
 • yhtiöoikeus
 • rakennusurakkasopimukset
 • IT-sopimukset
 • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet