Tietosuoja

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Tavoitteena on myös vahvistaa säännöt henkilötietojen vapaalle liikkuvuudella EU:n sisällä.

Uudet tehtävät ja velvollisuudet

Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.

Ohjeistusta julkisiin hankintoihin

Kuntaliitto on laatinut yhteistyössä Hansel Oy:n, Julkisten hankintojen neuvontayksikön ja Kuntahankinnat Oy:n kanssa  ohjeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen huomioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Asetuksen vaatimukset vaikuttavat mm. tietojärjestelmien hankintaan. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota rekisterinpitäjän ja henkilötietojen tietojen käsittelijän asemaan ja velvollisuuksiin sekä keskeisiin sopimusehtoihin. Ohjeen tarkoituksena on auttaa hankintayksiköitä näiden hankinnoissa ja antaa lisätietoa tietosuojaan liittyvistä asioista. Ohje löytyy alla liitetiedostoina. 

Yleiskirje, eli yleinen ohjeistus kunnille ja kuntayhtymille

Kuntaliiton yleiskirjeessä käydään läpi tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Yleiskirjeessä käsitellään myös asetuksen toiminnallisia vaatimuksia ja vaikutuksia sopimuksiin.

 

Kuntaliitto.fi-sivustolla:

Yleinen tietosuoja-asetus 
Kuntaliiton yleiskirje 14/2017, Ida Sulin, 29.5.2017

tags
Ida Sulin

Etunimi
Ida
Sukunimi
Sulin
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Kännykkä
+358 50 563 3023
Vastuualueet
  • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
  • hallintomenettely
  • julkisuus ja tietosuoja
  • kielilaki
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Tuula Seppo

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Seppo
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2664
Vastuualueet
  • Tiedonhallinta
  • Asiakirjahallinto
  • Arkistointi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta