Yhdyskuntatiimi esittäytyy

Laura Hassi

LauraHassiOlen työskennellyt Kuntaliitossa asumisen asiantuntijana. Vastuulleni kuuluu asuntopoliittinen edunvalvonta ja osallistuminen asumisen kehittämiseen.

Myös kuntien ja niiden vuokrataloyhtiöiden käytännön kysymyksiin pyrin löytämään vastauksia tai asiantuntevan vastaajan - joko talostamme tai asuntosektorin toimijoilta muualta.
 
Kuntaliitossa näemme asumisen kuuluvan maankäytön ja liikenteen kanssa samaan päätöksenteko- ja suunnittelukokonaisuuteen. Siksi työskentelen yhdyskunta-tiimissä, jossa työstän asumisen ja asuntopolitiikan kysymyksiä kaavoituksen, maapolitiikan, liikennesuunnittelun ja kaupunkipolitiikan asiantuntijoiden kanssa.

Kuntakentän asuntopoliittinen asiantuntemus ei perustu yhtenäiseen koulutustaustaan tai professioon. Alan asiantuntijat sijoittuvat kunnissa myös organisatorisesti hajalleen kuntien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi kuntien omistamissa vuokrataloyhtiöissä on vahva asuntopoliittinen asiantuntemus. Ammatillisen yhteisöllisyyden sijasta on kunta-alan aktiivisten asuntopolitiikan asiantuntijoiden verkottumisella ja tapaamisilla erittäin tärkeä merkitys edunvalvonnan kannalta. Tavoitteemme onkin ylläpitää mahdollisimman avointa keskustelua hallituksen asuntopolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten ja kuntakentällä toimivien asumisen ja asuntopolitiikan asiantuntijoiden kesken. Onnistunutta asuntopolitiikkaa voidaan tuottaa vain toteuttamista ja toimeenpanoa tuntevan kuntakentän myötävaikutuksella.