#KUNTAMATKALLA

Matkaopas kuntien muutokseen

#kuntamatkalla
kuntamatkalla

#kuntamatkalla, Matkaopas kuntien muutokseen -julkaisu

Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.
lateral-image-right
Luovuudella kohti uutta - minne tie vie?

Luovuudella kohti uutta

Kunnissa tapahtuu nyt paljon, ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tästä muutoksesta - kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo Matkaopas kuntien muutokseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.
lateral-image-left

Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa

Taloudelliset periaatteet eivät ole yksiselitteisiä organisoinnin lähtökohtia. Ne sekoittuvat julkisen hallinnon palveluympäristöihin monimutkaisella tavalla. Kirjoittanut: Jarmo Vakkuri

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen

Artikkelissa tarkastelemme työn murrosta, mitä siitä tiedetään ja mitä se tarkoittaa käytännössä johtamisen ja henkilöstöjohtamisen kannalta. Kirjoittajat: Pakarinen Terttu & Hakonen Niilo

Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista

Artikkeli perustuu kuntien Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennuksen (EKJ) sertifikaattitöihin. Töissään osallistujat kuvasivat omaa johtamistyötään. Kijroittanut: Tienari Janne

Tulevaisuus tehdään kompleksisessa maailmassa

- Johdatus kompleksisuusajatteluun (Raisio, Vartiainen & Puustinen) - Jäsennystä esimiestyön tulevaisuuteen ja kompleksisuuden johtamiseen (Vartiainen, Raisio & Lundström)
Ihannevaltuutetut

Luottamushenkilön uudet roolit ja taidot

Monimutkainen toimintaympäristö ja pirulliset ongelmat haastavat uudella tavalla luottamushenkilöiden taitoja ja toimintatapoja. Päättäjä ei ole enää vain päättäjä.
lateral-image-left
kuva julkaisusta #kuntamatkalla

Kestävä tulevaisuus kasvaa kaupunkien itsehallinnon voimasta

Paikallinen hallintojärjestelmä demokraattisine piirteineen on syntynyt kaupunkivaltioissa. Mitä jos kehittämisessä palattaisiinkin juurille ja tarkasteltaisiin kansakunnan tulevaisuutta nimenomaan paikallisen itsehallinnon arvoperustan kautta?
lateral-image-right
kehyskuntaverkosto

Yhteistyössä elinvoima nousuun

Suurten kaupunkien kehyskuntaverkosto on yhteistyöareena, joka pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä. Verkostossa on mukana 28 kuntaa ja kaupunkia, joiden yhteinen asukasluku on noin 470 000.
lateral-image-left

Erilaisia, erilaistuneita ja yhä edelleen erilaistuvia kuntia

Kuntia on usein yritetty sovittaa yhtenäiseen muottiin lainsäädännön ja monien uudistusten avulla. Välillä ohjausta on yritetty myös löyhentää. Tilastot ja tutkimukset kuitenkin osoittavat, että erilaistuminen jatkuu.
narrow
Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

lateral-image-right
etiikka

Eettisiä kuntajohtajia etsimässä

Pyysimme kuntajohtajia ja johtavia luottamushenkilöitä nimeämään eettisinä pitämiään johtajia sekä perustelemaan valintansa. Tutustukaamme näihin näkemyksiin jo antiikin ajoilta tuttujen hyveiden; oikeudenmukaisuuden, viisauden, rohkeuden ja kohtuullisuuden avulla.
lateral-image-left
Puijon metsä

Laatutyön avaimet - ovatko ne kuntasi taskussa?

Esimerkiksi Kuopiossa hyödynnetään CAF-mallia toimintannan kehittämisessä. Lisäksi Kuntaliitto verkostoi laadunkehittämisestä kiinnostuneita julkisen sektorin organisaatioita Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston toiminnan kautta.
lateral-image-right
Warkauden Idealeiri

Osallisuuspeli auttaa työotteen ja osaamisen kehittymisessä

Kunnissa on kehitetty paljon erilaisia osallisuuden keinoja. Esimerkiksi Varkaudessa on luotu uudenlainen Osallistu oikeesti –toimintamalli ja slogan asukkaiden osallisuuteen kannustamiseen.
lateral-image-left
Seuramatkalla digitaaliseen kuntaan

Seuramatkalle digitaaliseen kuntaan - tule sellaisena kuin kuntasi on!

Leikitään, että tulevaisuuden digitaalinen kunta on houkutteleva seuramatkakohde, jota kohti jokainen kunta lähtee omalla bussillaan.
lateral-image-right
Arjen pelastajat

Strateginen ennakointi toimeenpanokyvyn vahvistajana

Ennakointi auttaa pitkän tähtäimen vision luomiseen strategiatyössä. Osallistamalla kuntalaiset ja sidosryhmät strategia- ja ennakointiprosessiin toimeenpanosuunnitelmat realisoituvat ja kunnan tulevaisuuden vaihtoehdot monipuolistuvat.
lateral-image-left
Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi

Matkustimme 14 kunnan hyvinvointirakenteisiin - yllätyksiä, suosituksia ja rohkeaa erilaisuutta

Esimerkiksi Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi.
lateral-image-right
Porin brändityö

Kaikki on viestintää

Pori uudisti brändinsä asukaslähtöisesti. Osallistava uudistus välittyi myös strategiatyöhön ja johtamisjärjestelmään. Pienessä kunnassa, esimerkiksi Keiteleellä, tämä on vielä astetta yksinkertaisempaa, kun asukkaat ovat helpommin tavoitettavissa ja päättäjät ovat tuttuja kylänraitilta.
lateral-image-left
lapset

Onko sivistyskunta utopiaa, realismia vai höttöpuhetta?

Kuntalainen voi kysyä, mistä hän palvelunsa tulevaisuudessa saa. Voisiko esimerkiksi neuvolakäynnit toteuttaa päiväkodissa, kuten Helsingissä on tehty?
lateral-image-right
lateral-image-left

Hae lisää

Miska Smolander

Etunimi
Miska
Sukunimi
Smolander
projektikoordinaattori

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2358
Kännykkä
+358 50 386 4128
Vastuualueet
  • projektikoordinaattori, ARTTU 2.0
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi