Yhdyskunta-tiimi esittäytyy

Matti Sahlberg

Aloitin vuoden 2016 alussa tilastotutkijana Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Työni keskeisiä elementtejä ovat yksikön eri tiimien kyselytutkimukset ja selvitykset sekä tilasto- ja paikkatietoaineiston käsittely. Lisäksi osallistun Kuntaliiton yhteisten tilastoasioiden koordinointiin.

Aikaisemmin olen toiminut vastaavantyyppisissä tehtävissä harjoittelijana valtion keskushallinnossa ja maakuntatasolla. Olen kiinnostunut paikkatiedon roolista alueiden kehityksen kuvaamisessa, mihin erilaisten tietovarantojen avautuminen tuo yhä uusia mahdollisuuksia.