Opetus ja kulttuuri

Kuntien opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellytyksiä.
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista.
Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta 2025.

rahoitus

Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät 2018

23. -24.1.2018 Oulu, 30. -31.1.2018 Kuopio, 13. -14.2.2018 Tampere
lateral-image-right
sivistyskunta

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti

Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
lateral-image-left