Opetus ja kulttuuri

Kuntien opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellytyksiä.
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista.
Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta 2025.

sivistyskunta

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti

Projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
lateral-image-left
orkesteri

Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.18

Tulevaisuuteen suuntaavan seminaarimme ensimmäisenä päivänä hahmotamme näkymiä tulevalle hallituskaudelle. Toisena päivänä paneudumme tulevaisuuden osaamiseen ja ammatteihin - luovuutta unohtamatta.
lateral-image-right
Lahtinen

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli - varhaiskasvatuksen haastava yhtälö

Kuntaliitto kysyi huhtikuussa 2018 kuntien kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisistä ja palvelusetelistä. Tilanne varhaiskasvatuksen järjestämisessä on ollut varsin muuttuva muutaman viime vuoden aikana. Muutokset jatkuvat edelleen
narrow
Värri

Lukiolaki uudistuu - uudistuuko lukiokoulutus?

Uusi lukiolaki yhtäältä lisää koulutuksen järjestäjän velvoitteita, mutta toisaalta myös luo mahdollisuuksia. Lukiolaki kiinnittää ansiokkaasti huomiota osaan lukiokoulutuksen kipupisteistä. Rahoitusasemaa se sen sijaan heikentää entisestään.
narrow