Opetus ja kulttuuri

Kuntien opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellytyksiä.
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista.
Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta 2025.

sivistyskunta

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti

Projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
lateral-image-left
Kaavio

Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät

Oulu 29.-30.1., Tampere 6.-7.2.
lateral-image-right
Lahtinen

Varhaiskasvatus näkyy ja kuuluu – riittävätkö rahat?

Kuntaliitto on jo pitkään ollut huolissaan varhaiskasvatuksen ja koko sivistystoimialan perusrahoituksen riittävyydestä. Erilaisten avustusten hakeminen lisää hallinnollisen työn määrää eikä kaikilla kunnilla ole edes resursseja avustusten hakemiseen
narrow
Värri

Vetäytyykö valtio lukiokoulutuksen rahoituksesta?

Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmässä on lähdetty siitä, että kunnat ja valtio rahoittavat yhteisvastuullisesti lukiokoulutuksen. Valitettavasti tämä rahoituslain tarkoitus ei ole toteutunut enää moniin vuosiin.
narrow