Opetus ja kulttuuri

Kuntien opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellytyksiä.
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön osaamista.
Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Parhaimmillaan hyvin hoidetut opetus- ja kulttuuripalvelut nostavat kunnan imagoa sekä houkuttelevat lisää asukkaita ja yhteisöjä kuntaan.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta 2025.

sivistyskunta

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti

Projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
lateral-image-left
Opetus ja kulttuuri uutiskirje
sivistys

Muutoksia varhaiskasvatuksessa - varhaiskasvatuslaki uudistuu!

lateral-image-right
Leena

Oppimisen tuen suunnittelussa kannattaa lähteä uusille vesille

Koulunkäynnissään tukea tarvitseville lapsille tarkoitettuja tukimuotoja uudistettiin vuonna 2011. Nyt aika alkaa olla kypsä sen arvioinnille, mitä hienosäätöä tämänhetkinen toimintamalli edellyttää.
narrow
Lapset

Lisääkö valtio tulevaisuudessa omilla toimillaan kuntien välisiä eroja varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin viimeisimmän kerran 1.1.2018 alkaen. Samaan aikaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kanssa valtio kannustaa kuntia kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluihin.
narrow