Kulttuuri ja taide

Kuntien kultturipalvelut

Kunnat vastaavat alueensa kulttuurin peruspalveluista. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle.

Monipuoliset kulttuuripalvelut luovat alueelle elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Kulttuuritoiminnan merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja identiteetin vahvistajana tunnustetaan ja kulttuurin työllistävä vaikutus kasvaa koko ajan.

Tulevia tapahtumia, teemavuosia, seminaareja 

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön teemavuosi

Seuraa kirjasto- ja kulttuuriasioita ja erityisasiantuntija Johanna Selkeen blogia Linjoilla

Kulttuurin ja kirjaston tulevaisuuspäivä 24.10.2019

Laita jo ylös kalenteriisi. Samalla kerralla myös Helsingin kirjamessuille. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.  

Kunnalliset kulttuuripalvelut

Kunnan ylläpitämä kulttuuritoiminta vaihtelee sisällöltään hyvinkin paljon riippuen paikkakunnan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä kunnasta riippuen museot, teatterit, orkesterit ja taideoppilaitokset.

​Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille. Kunnan kulttuuripalveluista ja tapahtumista saa kootusti tietoa kunnan tiedotuskanavien kautta.

Visio vuodelle 2025

Kulttuuripalveluiden merkitys alueen elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on suuri. Jokaisella on oikeus kulttuuripalveluihin iästä, kulttuuritaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta ja palvelut ovat luonteva osa kuntalaisten jokapäiväistä elämää.

Näillä toimilla tavoitteisiin:

Kuntaliitto pyrkii varmistamaan valtion riittävän rahoituksen kunnissa tapahtuvalle kulttuuritoiminnalle.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että kulttuuripalvelujen merkitys hyvinvointia vahvistavana peruspalveluna tunnustetaan. Palvelujen merkitys ennaltaehkäisevänä toimintana huomioidaan sekä strategisessa suunnittelussa että käytännön toteutuksessa.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että kunnalliset tai kunnallisesti rahoitetut instituutiot omaksuvat avoimen toimintakulttuurin sekä toteuttavat uusia palvelu-konsepteja ja yhteistoimintamalleja. Kuntaliitto selvittää palvelujen uusia ylläpitäjävaihtoehtoja.

Kuntaliitto tukee kuntien työtä maahanmuuttajien kotoutumiseksi sekä välittää tietoa hyviksi koetuista uudenlaisista toimintamalleista.

Kuntaliiton tavoitteena on kulttuurisen infrastruktuurin huomioiminen suunnittelussa ja kaavoituksessa. Yhdyskuntasuunnittelussa tunnistetaan alueen kulttuuriset arvot ja ne nostetaan ihmisläheisen suunnittelun osaksi. Liitto edistää prosenttiperiaatteen toteutumista kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä kehitetään omina koulutusmuotoina jatkossakin. Liitto tukee kuntia kulttuurikasvatuksen kehittämiseksi suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi sekä edistää yhteistoimintaa oppilaitosten ja kulttuurikentän välillä.

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2025

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri