Taide ja kulttuuri

Kulttuuri hyvinvointipalveluna

Kulttuuri kuuluu jokaisen ihmisen arkeen ja kaikilla on oikeus kulttuuripalveluihin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tulevaisuuden kunnassa kulttuuripalveluilla on yhä kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä sekä työssä että vapaa-aikana. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Samalla se rakentaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan kuin toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös joku toinen julkituotu yhteiskunnallinen tavoite. Kyseessä voi esimerkiksi olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tai osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.

Kunnissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. On viisasta ja myös kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä myös kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Tulevaisuudessa kulttuuripalvelut tullaan yhä enemmän integroimaan osaksi muita palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.

Vuoden 2018 kehitetään kulttuurin Teaviisari-vertailutietoa. Kyse on THL:n alaisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seurantajärjestelmästä, jolla kunnat voivat seurata omia ja muiden kuntien prosesseja ja toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ensimmäinen kulttuuria koskeva tiedonkeruu mahdollisesti jo kevään 2019 aikana. 

Kuntaesimerkkejä kulttuurin hyvinvointipalveluista (Kuntaliitto)

Hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä kuvataan Kuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen verkostoprojektissa. Siellä myös hyödyllisiä linkkejä lisätietoon. 

Hyvinvointikertomus ja sitä koskeva sähköinen hyvinvointikertomus kokoavat väestön hyvinvoinnin edistämiseen ja elinoloihin littyvää kuntatietoa. Sähköistä alustaa ja siellä olevia hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita kehitetää ja täydennetään koko ajan. 

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri