Taide ja kulttuuri

Kulttuurihallinto, lainsäädäntö ja talous

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä: sitä säätelee Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on asettanut työryhmän, joka laatii ehdotuksen uudeksi kuntien kulttuuritoimintalaiksi. Lakiuudistuksen lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus. Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2018.

Okm:n tiedote työryhmän asettamisesta

Yleiseen kulttuuritoimintaan katsotaan kuuluvaksi mm. kunnan jakamat avustukset taide- ja kulttuuritoimintaa tekeville yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunnat ylläpitävät kulttuuritiloja, kuten esitys-, harrastus- tai työskentelytiloja sekä järjestävät tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia. Kulttuuritoimintaan saattaa esimerkiksi kuulua kilpailujen ja taidekurssien järjestäminen. Kuntien tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristön, historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja muistomerkkien suojelu.

Kunnan tehtävänä on myös järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Alue- ja seutuyhteistyö taiteen perusopetuksen järjestämisessä on lisääntymässä.

Kunnat päättävät itse kulttuuritoiminnan tarkemmasta laajuudesta, osaamistarpeesta, tuotantotavoista sekä kulttuurin hallinto- ja palvelurakenteesta. 

Kulttuuri- ja taidelaitokset

Kulttuuri- ja taidelaitoksilla tarkoitetaan valtionosuutta saavia ammatillisesti hoidettuja museoita, teattereita ja orkestereita. Yli puolet museolain piirissä olevista 124 museosta on kuntien ylläpitämiä. Kunnat omistavat myös valtionosuuden ulkopuolella olevia kulttuuri- ja taidelaitoksia ja tukevat rahallisesti yksityisten tahojen omistamia museoita, teattereita ja orkestereita.

Rahoitus

Kunnat rahoittavat yleisiä kirjastoja vuosittain 339 miljoonalla eurolla, teattereita, orkestereita ja museoita vuosittain 309 miljoonalla eurolla, yleistä kulttuuritoimintaa 126 miljoonalla eurolla ja taiteen perusopetusta 87 miljoonalla eurolla (2016 kustannustiedot)

 

 

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri