Taide ja kulttuuri

Kuntaliiton toiminta taide- ja kultttuuriasioissa ml työryhmäjäsenyydet

Kuntaliiton toiminta taiteen ja kulttuurin edistämiseksi kunnissa

Toimintamme sisältää edunvalvontaa, palvelua sekä kehittämistä. Toimintamme lähtökohtana on kuntien itsehallinto. Kuntaliiton muodostavat kaikki Suomen kunnat ja kaupungit. Mukana toiminnassa ovat maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja muita kuntataustaisia organisaatioita.

Palveluissa:

  • Kuntien ja kuntayhtymien edunvalvonta (lausunnot ja kannnanotot)
  • Yhteiset kehittämistehtävät ja tutkimus
  • Asiantuntijapalvelua (neuvontaa puhelimessa ja sähköpostitse sekä asiantuntijapuheenvuorot) 
  • Tiedonvälitys (mm. yleiskirjeet, tiedotteet, soveltamisohjeet, perustilastot, www-palvelu).

Jäsenyyksiä työryhmissä (osa jo päättyneitä)

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamistyöryhmä

17.10.2017-30.9.2018

Työryhmän tehtävänä laatia ehdotus kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi.

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Taidelaitosten vos-työryhmä (museoiden, teattereiden ja orkestereiden (ml. tanssi ja sirkus) rahoitusjärjestelmän uudistaminen (okm)

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Tehtävänä: Valmistella ehdotus taidelaitoksia koskevan valtionrahoituksen uudistamiseksi. Työryhmän työskentely on päättynyt. Lisätietoa: Taidenlaitosten vos-uudistus

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen ohjausryhmä (oph)

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista on päätetty ja työryhmän työ on päättynyt. Lisätietoa: Ops-perusteiden uudistus

Prosenttiperiaatteen laajentamista koskevan toimenpiteen asiantuntijaryhmä (kulttuurin kärkihanke, okm)

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen asiantuntijaryhmä (kulttuurin kärkihanke, okm)

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

EU –jaosto 31, kulttuuri- ja av-asiat, okm

Jaoston jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Tehtävänä: Kulttuurin EU asiat

Suomen Kotiseutuliiton valtuusto

Valtuuston jäsen Kuntaliiton edustajana: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Museopalkintolautakunta

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Tehtävänä: valita vuoden museo, vuoden museojulkaisu ja vuoden viestintäteko

Kansallinen Lukutaitofoorumi

Laatii suuntaviivoja lukutaidon edistämiseksi 31.8.2018 mennessä.

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa-hankkeen ohjausryhmä

Omistaja: Tampereen kaupunki

Jäsen: Johanna Selkee

Vaikuttavuuden arviointiryhmä (kirjasto)

Jäsen: Johanna Selkee

Kuntaliiton verkostoja, hankkeita

Kulttuurijohtajien verkosto

Verkoston puheenjohtaja: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä-verkosto

Omistaja: Kuntaliitto/KDJ/Ville Miettinen

Jäsen: Johanna Selkee

Sähköinen hyvinvointikertomus-ohjausryhmä

Omistaja: KL-konserni

Jäsen: Johanna Selkee

Kulttuuritoiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistä­
jänä -"Kulttuuri TEA" -hankkeen asiantuntijaryhmä 

Jäsen: erityisasiantuntija Johanna Selkee

Toimikausi 30.9.2019 asti. 

Sivistyskunta sekä Sivistyskunnan roolit ja tuki-hanke

Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja valmistaudutaan uuteen sivistyskuntaan. Tarkemmin tietoa hankkeen omilta sivuilta. 

Vetäjä: Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri