Taide ja kulttuuri

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja se järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta: Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, audiovisuaalisessa taiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan. Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista sekä yleiseen että laajaan oppimäärään. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2018. 

Tukea opetussuunnitelman laadintaan annetaan mm. Taiteen perusopetusliiton LUOTSI-hankkeessa

Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa -tilaisuus

Kuntaliitto järjesti yhdessä Opetushallituksen kanssa keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin taiteen perusopetuksen (laajan oppimäärän ja yleisen oppimäärän) opetussuunnitelman perusteita.

Tilaisuudessa tarkasteltiin opetussuunnitelmatyötä koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, kuultiin Tampere kuntaesimerkkinä taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja keskusteltiin opetussuunnitelman laadintaan liittyvistä asioista.

Tilaisuus pidettiin keskiviikkona 22.11. kello 12.00-15.30 Kuntatalolla Helsingissä.

 OHJELMA

12:00       
Kohti sivistyskuntaa - kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta  Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto

12:15         

Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön lähtökohtana

Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus

Eija Kauppinen, opetusneuvos, Opetushallitus

Matti Pietilä, opetusneuvos, Opetushallitus

14:30         

Näin meillä Tampereella - opetussuunnitelmaprosessi kuntatasolla

Lauri Savisaari, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Tampereen kaupunki

 Tilaisuudessa pidetyt esitykset liitteinä (pdf). 

 

Taiteen perusopetuksen rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta ilman sitä varten myönnettävää lupaa. Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta ja että kunta on hyväksynyt opetussuunnitelman kullekin taiteenalalle.

Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta, saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Nykyään tämä valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta. Laskentayksikkö on ollut 1,40 €/asukas ja siitä kunta saa valtionosuutta noin 40 senttiä/asukas.

Koulutuksen ylläpitäjälle voidaan myöntää oikeus saada myös valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistetaan tuntikohtainen yksikköhinta.

Vuodelle 2017 tuntikohtainen yksikköhinta on 77,52 euroa. Tästä summasta valtionosuus on 57 %. Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuuden kokonaismäärä on 80 172 000 euroa.

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri