Taide ja kulttuuri

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja se järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta: Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, audiovisuaalisessa taiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan. Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista sekä yleiseen että laajaan oppimäärään. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2018. 

Tukea opetussuunnitelman laadintaan annetaan mm. Taiteen perusopetusliiton LUOTSI-hankkeessa

Miten voidaan lisätä saavutettavuutta ja esteettömyyttä taiteen perusopetuksessa? ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF) on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille).

Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa -tilaisuus

Kuntaliitto järjesti yhdessä Opetushallituksen kanssa keskustelutilaisuuden 22.11.2017 taiteen perusopetuksen (laajan oppimäärän ja yleisen oppimäärän) opetussuunnitelman perusteista.

Tilaisuudessa tarkasteltiin opetussuunnitelmatyötä koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, kuultiin Tampere kuntaesimerkkinä taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja keskusteltiin opetussuunnitelman laadintaan liittyvistä asioista. Tilaisuudessa pidetyt esitykset liitteinä (pdf). 

Taiteen perusopetuksen rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta ilman sitä varten myönnettävää lupaa. Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta ja että kunta on hyväksynyt opetussuunnitelman kullekin taiteenalalle.

Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta, saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Nykyään tämä valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta. Laskentayksikkö on aikoinaan ollut 1,40 €/asukas ja siitä kunta saa valtionosuutta noin 40 senttiä/asukas. Kuntien kustannukset taiteen perusopetuksesta ovat vuosittain 87 miljonaa euroa. 

Koulutuksen ylläpitäjälle voidaan myöntää oikeus saada myös valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistetaan tuntikohtainen yksikköhinta.

Vuodelle 2018 tuntikohtainen yksikköhinta on 77,14 euroa. Tästä summasta valtionosuus on 57 %. Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuuden kokonaismäärä on 79 miljonaa euroa. 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri