Kunnat mukana vuoden 2018 Urheilugaalassa:

Asikkala on Suomen liikkuvin kunta – Pitkäjänteinen työ kaikkien kuntalaiten liikuttajana toi voiton

Asikkala on Suomen liikkuvin kunta. Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbackan ja hyvinvointijohtaja Matti Kettusen tunnelmat tuoreeltaan valinnan jälkeen.

Asikkala on valittu Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi Urheilugaalassa Hartwall Arenalla. Asikkalan kunta on edistänyt kuntalaistensa liikkumismahdollisuuksia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Työ palkittiin Urheilugaalassa Uno-pokaalilla ja Liikkuvimman kunnan tittelillä torstai-iltana 18.1.2018.

Päijät-Hämeessä sijaitsevan 8 300 asukkaan Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen on kuulunut kymmenen vuoden ajan. Kuntaan on palkattu kolme vakinaista liikunnanohjaajaa, kaikki kunnan koulut ovat liikkuvia kouluja ja jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat. Liikuntaneuvontaan on mahdollisuus ohjautua neuvolaikäisestä alkaen.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset pääsevät nopeasti liikuntaneuvontaan. Kunnan omistamat liikuntatilat ovat kaikille kuntalaisille maksuttomia.

– Asikkalassa halutaan edistää kansanterveyttä, kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja sekä vastuunottoa omasta elämästä. Esteitä liikkumisen aloittamiseen sekä aktiiviseen harrastamiseen on poistettu systemaattisesti. Koko kunnan alueelle on luotu kattava ja monipuolinen lähiliikuntapaikkaverkosto, ja kaiken toiminnan lähtökohtana on ollut yhteistyö eri sektoreiden kanssa, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kuvaa.

– Asikkalan kunta haluaa kiittää Suomen Kuntaliittoa, Olympiakomiteaa, THL:ää sekä Urheilugaalaa kuntien esille nostamisesta valtakunnallisessa Urheilugaalassa. Kunnat ovat merkittävin liikunnan ja terveyden edistämisen palveluiden rakentaja ja tuottaja Suomessa. Pelkästään kunnan omana työnä nämä asiat eivät onnistu, yhteistyö eri toimijoiden kanssa on oltava jokapäiväistä ja sujuvaa. Olemme erittäin otettuja tästä kunniasta olla ensimmäinen Suomen liikkuvin kunta. Liikkumaan siis, iästä viis!

Kunnat edistävät asukkaidensa hyvinvointia: toimivat keksinnöt kiertoon

Kuntaliiton, THL:n, Urheilugaalan ja Olympiakomitean yhteistyössä järjestämässä Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa etsittiin kuntaa, joka on omalla toiminnallaan erinomaisesti edistänyt kuntalaistensa liikuntamahdollisuuksia. Perinteisen liikunnan ohella painotettiin monisektorista yhteistyötä, eriarvoisuuden kaventamista sekä uusien innovaatioiden hyödyntämistä.

Lopullisen valinnan teki Urheilugaalan Suuri raati, johon kuuluu yli 300 yhteiskunnan eri alojen edustajaa ympäri Suomen.

Ensimmäistä kertaa järjestettyyn Suomen liikkuvin kunta -kilpailuun osallistui sata kuntaa eri puolilta Suomea. Kilpailun tavoitteena oli nostaa esille hyviä esimerkkejä siitä, miten kunnissa voidaan saada yhä useampi asukas liikunnan pariin.

– Esimerkit ovat vapaasti hyödynnettävissä kuntakentällä. Kilpailun myötä kuntien välinen verkostoituminen hyvinvointi- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä onkin jo lisääntynyt. Liikuntapalvelut toimivat parhaiten, kun kunnan kanssa kuntalaisia liikuttamassa on aktiivisia urheiluseuroja ja innokkaita vapaaehtoisia, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen toteaa.

– Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia, vuosittain kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja yli 800 miljoonalla eurolla. Tulevaisuudessa kuntien liikuntapalvelut sekä muu terveyttä ja hyvinvointia edistävä työ nousee nykyistäkin tärkeämpään rooliin, mm. maakunta- ja sote-uudistuksen takia.

Finaalissa mukana myös Pieksämäki ja Pudasjärvi

Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa finaaliin valittiin Asikkala, Pieksämäki ja Pudasjärvi. Finalistit julkistettiin lauantaina 2.12. Yle TV2:n suorassa Urheiluviikonloppu-lähetyksessä.

Finaaliin selvinneillä kunnilla on hyviä tuloksia liikunnan edistämistä kuvaavassa THL:n Teaviisari- verkkopalvelussa. Perinteisen liikunnan ohella painotettiin monisektorista yhteistyötä, eriarvoisuuden kaventamista sekä uusien innovaatioiden hyödyntämistä.

– Kuntien hakemukset välittävät erittäin hyvän kuvan siitä, miten kunnissa liikunta-asioita hoidetaan. Liikuntapalvelut toimivat kunnissa veturina terveyden edistämisen hyväksi tehtävässä työssä, sanoo Kuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Nieminen.

Liikkuvin kunta -kilpailun finalistit Ylen studiolla
Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalistit Ylen suorassa tv-lähetyksessä 2.12.2017. Vasemmalta Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä ja liikunta-ja hyvinvointipalvelujen koordinaattori Ismo Miettinen, Asikkalasta Aurinkovuoren koulun rehtori Petri Haapanen, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka ja hyvinvointijohtaja Matti Kettunen sekä Pieksämäeltä liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen ja kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen. 

Päijät-Hämeessä sijaitsevan Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen on kuulunut kymmenen vuoden ajan. Kaikki kunnan koulut ovat liikkuvia kouluja ja jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat. Liikuntaneuvontaan on mahdollisuus ohjautua neuvolaikäisestä alkaen. Vähiten liikkuvat kuntalaiset pääsevät halutessaan nopeasti liikuntaneuvontaan.

Pieksämäki Etelä-Savossa on panostanut vähän liikkuvien kuntalaisten elintapaohjaukseen liikuntatoimen, perusturvan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Käytössä on ns. sote-kortti, joka myönnetään kohdennetusti liikuntaneuvonnan asiakkaille. Kortti mahdollistaa uimahallin ja kuntosalin rajoittamattoman käytön. Liikkuva koulu -toiminnan ohella kaikki soveltavan liikunnan palvelut ostetaan kaupungin omistamalta Seutuopistolta. Sen liikuntaryhmiin osallistuu joka viides kaupunkilainen vuosittain.

Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaalla käyttää rahaa liikuntaan reippaasti keskivertokuntia enemmän. Yhteistyössä Oulunkaaren-kuntayhtymän terveyspalveluiden kanssa asiakkaita ohjataan suoraan liikuntapalveluiden asiakkaiksi. Sinne ohjataan myös nuoria kouluterveydenhuollon kautta. Uuden teknologian avulla liikkujia seurataan etänä hyödyntäen uusinta teknologiaa aktiivisuuskellojen ja älyvaakojen kautta. Livevideon avulla ryhmäliikuntatunteja välitetään tällä hetkellä kolmen sivukylän kylätaloille.


Suomen liikkuvin kunta -palkintoa tavoitteli 100 kuntaa

Ensimmäistä kertaa järjestetty Suomen liikkuvin kunta -kilpailu sai erinomaisen vastaanoton, sillä 100 kuntaa tavoitteli titteliä. Suomessa on 311 kuntaa, joten kilpailuun lähti mukaan lähes joka kolmas kunta.

–Kilpailuun osallistuneiden kuntien määrä oli meille iloinen yllätys, sanoo Kuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Nieminen tyytyväisenä.

–Kuntien hakemukset välittävät erittäin hyvän kuvan siitä, miten kunnissa liikunta-asioita hoidetaan. Liikuntapalvelut toimivat kunnissa veturina terveyden edistämisen hyväksi tehtävässä työssä, Nieminen toteaa.

Mikäli meneillään oleva maakunta- ja sote-uudistus toteutuu esitetyssä muodossa, on kunnilla jatkossa yhä keskeisempi rooli asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien tuottamat liikuntapalvelut ja muu hyvinvoinnin eteen tehty työ nousee siis entistä tärkeämpään rooliin.

–Suomen liikkuvin kunta -kisassa painotimme myös sitä, miten hyvin kunnissa tehdään yhteistyötä niin kunnan sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa liikunnan lisäämiseksi. Kävi ilmi, että liikunnan ympärillä tapahtuva yhteistyö on monessa kunnassa jo arkipäivää ja yhteistyökumppaneita on löydetty esimerkiksi järjestöistä, oppilaitoksista ja tutkimuksen saralta, kuvailee Esa Nieminen.

Kuntaliitto aikoo jatkossa nostaa esiin kilpailun kautta löytyneitä hyviä esimerkkejä siitä, miten kunnissa voidaan saada yhä useampi asukas liikunnan pariin. Esimerkit ovat vapaasti hyödynnettävissä kuntakentällä.

 

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa etsittiin erinomaisesti kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia edistänyttä kuntaa. Kilpailu oli osa valtakunnallisen Urheilugaalan 2018 ohjelmaa ja sen järjesti Suomen Kuntaliitto, yhteistyökumppaneinaan THL, Suomen Olympiakomitea ja Urheilugaala. Voittaja palkittiin Uno-pokaalilla 18.1.2018 Helsingissä Hartwall Arenalla pidetyssä Urheilugaalassa.

Kilpailu oli avoin ja maksuton kaikille kunnille. Ilmoittautumisaika päättyi perjantaina 17.11.2017 klo 12:00.

 

Kilpailukategoriat ja tuomaristo

Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa oli kolme kategoriaa. Jokainen kunta sai asettua ehdolle yhdessä tai useammassa Liikkuvin kunta -kategoriassa. Jokaisesta kunnasta täytetiin vain yksi ilmoittautumislomake. Kuntaliiton valintaraati kävi läpi kaikki hakemukset ja esitti kolmea parasta ehdokasta Urheilugaalan palkintolautakunnalle. Voittajakunnan valitsee Urheilugaalan Suuri raati.

1. Kunta monipuolisten ja liikkumaan houkuttelevien liikuntapaikkojen edistäjänä

  • liikuntapaikkojen saavutettavuus, esteettömyys, liikuntapaikkaverkoston kokonaisuus
  • liikuntapaikkojen hinnat lapsille ja nuorille
  • lasten ja nuorten toiminnan painottaminen loppuiltapäivään ja alkuillan tunteihin

2. Kunnan liikuntaa lisäävät toimenpiteet, hanke-ja kokeilutoiminta

  • toiminnan kohdentaminen vähemmän liikkuville ryhmille, liikuntaneuvonta, kurssit
  • liikunnan yhteistyö kunnan muiden toimialojen kanssa (sote, koulutus, kulttuuri yms.)
  • uudet innovaatiot (uskallus tehdä jotain uutta)

3. Kunnan liikunnan rooli kumppanuuksien vahvistajana

  • yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
  • yhteistyö yritysten kanssa (erilaiset tapahtumat, elämykset)

Kuntaliiton valintaraatiin kuuluivat:

Tapani Kauppinen, THL
Riia Martinoja, Urheilugaala
Esa Nieminen, Kuntaliitto
Risto Nieminen, Suomen Olympiakomitea
Nella Savolainen, THL
Kari Sjöholm, Kuntaliitto

Valintaraati käytti päätöksenteon tukena THL:n Terveydenedistämisaktiivisuuden viitekehys TEAviisaria.

Kilpailun eteneminen

Kolme Suomen liikkuvin kunta -ehdokasta julkistettiin suorassa Ylen Urheiluviikonloppu lähetyksessä 2.12.2017. Ehdokkaiksi valituista kunnista kuvattiin esittelyvideo Urheilugaalaa varten ja kunnat saivat myös itse hyödyntää videota ja saamaansa julkisuutta. Myös Kuntaliitto tiedotti aktiivisesti Liikkuvin kunta -kilpailusta ja kolmesta jatkoon päässeestä kunnasta eri viestintäkanavissaan. Sosiaalisessa mediassa kilpailusta käytetään tunnistetta #liikkuvinkunta.

Kolmen ehdokkaaksi valitun kunnan edustajat olivat Helsingissä lauantaina 2.12.2017 Ylen studiolla ehdokkaiden julkistuksessa sekä voittajan julkistuksessa Urheilugaalassa 18.1.2018 Hartwall Areenalla Helsingissä.

Kilpailuun osallistuminen oli maksutonta. Kuntaliitto kustansi kolmen ehdokkaaksi valitun kunnan edustajien (2 henkilöä/kunta) osallistumisen Urheilugaalaan, mutta ei matka- ja yöpymiskuluja.

Likkuvin kunta -kisan logo

 

tags