Ennakointi

Koulutustarpeiden ennakointi

vettä

Ennakointi kytkeytyy kokonaisvaltaiseen tulevaisuustyöhön ja yhteiskunnan tulevaisuuden kuvaan. Koulutustarpeiden ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja millaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutustarpeiden ennakoinnissa hahmotetaan tulevaisuuden työvoiman tarvetta eri aloilla, koulutusasteilla ja maan eri osissa. Koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti siis toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi palvelee erityisesti kunkin alueen koulutusorganisaatioiden koulutusalakohtaisten aloituspaikkojen mitoittamista.

Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Määrällisellä ennakoinnilla tarkoitetaan valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita, laadullisella tarkoitetaan osaamistarpeiden ennakointia. Osaamistarpeiden ennakointi liittyy myös laajempaan tulevaisuuskeskusteluun ja tuo näkökulmia kuntien ja alueiden strategiseen kehittämiseen. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia tehdään laajassa yhteistyöverkostossa, jonka muodostavat monet eri toimijat: ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Kuntaliitto toimii näissä verkostoissa. Koulutuksen ennakointiasioissa yhteistyömme on tiivistä erityisesti maakunnan liittojen ennakoijien kanssa.