Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

Valtion talousarvioesitys ja Kuntatalousohjelma opetus- ja kulttuuritoimen osalta vuodelle 2018 tarkasteltavissa on liitteenä.

Rahoitusta koskevat säännöksiä uudistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä vireillä ovat rahoitusuudistukset liittyen mm.

  • AMMATILLINEN KOULUTUS
  • TAIDE JA KULTTUURI
  • VAPAAN SIVISTYSTYÖN UUSI KOULUTUSTEHTÄVÄ 2018

 

Valtionosuusrahoituksen yksikköhinnat löydät ajankohtaista rahoituksesta -sivulta.

Rahoitusta koskevia muutoksia

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET 2017

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin  sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 (lukiokoulutuksen yksikköhintamuutokset 1.1.2018 lukien) ja HE 238/2016 (kirjastojen rahoitusta koskeva muutos). 

HE 20/2017 sisältää opetus- ja kultuuritoimen rahoituslakiin tulevia muutoksia 1.1.2019 lukien lukion yksikköhintaan ja erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. Valtioneuvoston asetukseen on myös 28.6.2017 hyväksytty lukion erityistä koulutustehtävää koskevat muutokset 1.1.2019 lukien. Linkki asetukseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys on hyväksytty voimaan tulevaksi 1.1.2018 lukien. Rahoitus sisältyy lainsäädäntöön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Lähde: OKM).

 

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Koulutuspalvelujen_arvonlisaverotus(38804

 

Päivi Väisänen-Haapanen

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2800
Kännykkä
+358 50 371 8273
Vastuualueet
  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
  • tuottavuus
  • vapaa sivistystyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri