Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus

Valtio osallistuu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoittamiseen. Kunnan peruspalveluiden valtionosuus on 25,23 prosenttia vuonna 2017. Kuntien rahoitusosuus on siten noin 75 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtion rahoitusosuus säilyy 41,89 prosentissa lukiokoulutuksen osalta. Ammatillisen koulutuksen valtion rahoitusosuus nousee 47,48 prosenttiin kun vuonna 2017 toteutettava 190 milj. euron säästö kohdennetaan kuntien rahoitusosuuteen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu on siirtynyt vuonna 2015 kokonaisuudessaan valtiolle, jolloin kuntien ammattikorkeakoulujen rahoitusosuus 454,6 milj. euroa on siirtynyt rahoitettavaksi 36 % osalta peruspalveluiden valtionosuuden kuntarahoituksesta ja 64 % opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toisen asteen koulutuksen kuntien rahoitusosuudesta.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta

1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yhden putken malli) sisältyvät:
• sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. varhaiskasvatuksen)
• esi- ja perusopetus
• kirjastot
• yleinen kulttuuritoimi ja
• asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää koskeva lakiuudistus on tullut voimaan 1.1.2015 lukien. Valtionosuusjärjestelmään on tulossa muutos sosiaali- ja terveydenhuollon maakuntiin siirtymisen vuoksi 2019.

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksen järjestäjille myönnetään yksikköhintarahoitus
• lukiokoulutukseen ja
• ammatilliseen koulutukseen.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoitusta muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Rahoitusta myönnetään

  • aamu- ja iltapäivätoimintaan
  • taiteen perusopetukseen
  • vapaaseen sivistystyöhön
  • kirjastotoimeen
  • liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön
  • kulttuuriin, museoille, teattereille ja orkestereille.

 

 

tags