Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustukset

Rahoitusta kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetus- ja kulttuuritoimeen kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustukset myönnetään toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena.

Varhaiskasvatus 
Lasten päivähoidosta annetun lain mukaiseen toimintaan voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustusta toiminnan kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä varten sekä perustamishankkeisiin. Avustuksen myöntämisestä säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (Finlex nro 1705/2009)

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoitus http://minedu.fi/avustukset

Muita avustuksia:

Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen avustuksia haettavana

Opetushallitus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen avustukset

AVI Kirjastotoimen kehittämisavustukset

AVI Liikunnan ja liikuntarakentamisen avustukset

AVI Nuorisotyön lasten ja nuorten toiminnan avustukset

AVI Nuorten työpajatoiminnan avustukset

Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisista valtionavustuksista, Opetushallitus 9.3.2016 http://www.oph.fi/download/174109_VA_yleisohje_OPH_2016.pdf

 

 

tags
Päivi Väisänen-Haapanen

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2800
Kännykkä
+358 50 371 8273
Vastuualueet
  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
  • tuottavuus
  • vapaa sivistystyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri