Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki vai palveluseteli 2016

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli 2016 - raportti

Kuntaliitto toteuttaa joka toinen vuosi selvityksen lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää sekä palveluseteliä maksavista kunnista. Ensimmäinen selvitys tehtiin vuonna 2007 ja vuodesta 2008 alkaen selvitys on tehty joka toinen vuosi. Vauvarahan osalta viimeinen kysely totuettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä selvitykseen lisättiin palveluseteliä koskeva kartoitus. Viimeisin kartoitus on tehty keväällä 2016

Kuntalisät ja palveluseteli 2016

Kuntaliitto selvitti helmikuussa 2016 Manner-Suomen kunnille suunnatulla kyselyllään varhaiskasvatuksen tilaa kunnissa. Kyselyllä kartoitettiin hallintoa, kuntalisiä ja perusteita niiden maksamiseen, palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuksessa, subjektiivisen oikeuden rajaamista sekä aikuisten ja lasten suhdeluvun muutosta.

Kuntaliiton kysely varhaiskasvatuksesta tehtiin sähköisenä Webropol -kyselynä alkuvuonna 2016. Kysely oli auki 16. helmikuuta asti, mutta vastausaikaa pidennettiin 22. helmikuuta asti. Kysely lähetettiin kuntien kirjaa​moihin ja siihen vastasivat kunnissa varhaiskasvatuksesta vastaavat johtavat viranhaltijat. Kyselyyn vastasi Manner-Suomen kunnista 86 prosenttia (256 kuntaa).

Suhteellisesti muita enemmän kyselyyn vastasivat yli 50 000 asukkaan ja yli 100 000 asukkaan kunnat. Maakuntatasoisesti katsoen Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Uusimaalta sekä Keski-Suomesta saatiin suhteellisesti muita alueita vähemmän vastauksia.

Aiempaa harvempi kunta maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Sen sijaan palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuspalveluissa on lisääntynyt.

Kuntalisää maksetaan nyt 60 (23 %) kyselyyn vastanneista kunnista ja sen käyttöönottoa suunnitellaan kahdessa kunnassa. Vuoden 2014 kyselyssä kuntalisää maksoi 85 kuntaa, mikä oli 30 prosenttia tuolloin kyselyyn vastanneista. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan useimmin suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa, joissa yli 40 prosenttia kunnista maksaa kuntalisää. Vähiten kuntalisää maksetaan alle 5 000 asukkaan kunnissa.

 

   

Palveluseteli

Kyselyyn vuonna 2016 vastanneista kunnista 48 kuntaa (19 %) ilmoitti, että kunnassa on käytössä palveluseteli varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitteli 16 kuntaa (6 %).

Palvelusetelin käyttö on selvästi lisääntymässä. Vuonna 2012 palveluseteli oli käytössä vain 25 kunnassa ja 23 kuntaa suunnitteli sen käyttöön ottamista. Vuoden 2014 kyselyn mukaan 38 kunnassa oli palveluseteli käytössä varhaiskasvatuksessa ja 24 kuntaa suunnitteli sen käyttöönottamista. Nyt palveluseteli on käytössä 48 kunnassa.

tags