Osallistuminen ja vuorovaikutus

Demokratia ja osallisuus

EU ja kansainvälisyys

Tietoyhteiskunta

Viestintä ja markkinointi

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Johtaminen ja kehittäminen

Kunnat sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä

Ruotsinkielinen palvelu