Vaalit

Maakuntavaalit

Äänestäjiä

Mikäli maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja, toimitetaan ensimmäiset maakuntavaalit syksyllä 2019.

Ehdokkaita voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Vaalipiirinä on maakunta, ja äänioikeus määräytyy kotikunnan mukaan.

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaaleissa maakunnan asukkaat valitsevat maakuntavaltuuston, joka on maakunnan ylin toimielin. Maakuntavaltuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan päätösvaltaa maakuntalain ja muun maakunnan tehtäväaloja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan maakuntalakiehdotuksen mukaan valtuutettuja valitaan kussakin maakunnassa maakuntalain 18 §:ssä säädetty maakunnan asukasluvun perusteella määräytyvä vähimmäismäärä (59, 69, 79, 89 tai 99 valtuutettua). Varavaltuutettujen valinnasta säädetään maakuntalain 19 §:ssä.

Vaalikelpoisuus maakuntavaltuustoon

Yleisestä vaalikelpoisuudesta maakuntavaltuustoon sekä vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään maakuntalaissa. Kuntaliitossa on laadittu hallituksen esitykseen 15/2017 vp perustuva muistio vaalikelpoisuudesta maakuntavaltuustoon.

Muistiossa selostetaan maakuntalakiehdotuksen 60 ja 61 §:n sisältöä ja soveltamista. Muistio päivitetään sen jälkeen, kun maakuntalaki, laki maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta sekä vaalilain muutokset on hyväksytty eduskunnassa.

Vaaliviranomaisten tehtävät maakuntavaaleissa

Oikeusministeriöllä ylimpänä vaaliviranomaisena on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Jokaisessa maakunnassa vaaliviranomaisena toimii maakuntavaalilautakunta. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat.

Kuntien vaaliviranomaisilla (keskusvaalilautakunnalla, vaalilautakunnilla, vaalitoimikunnilla ja vaalitoimitsijoilla) on laajat tehtävät myös maakuntavaaleissa liittyen ennakkoäänestykseen, laitos- ja kotiäänestykseen sekä vaalipäivän äänestykseen. Lisäksi kuntien keskusvaalilautakunnat hoitavat ennakkoäänten laskennan ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennan.

Maakuntavaalilautakunta yhdistää maakunnan kunnista saatavat tulokset maakunnan vaalitulokseksi ja vahvistaa maakuntavaalien tuloksen.

Seuraavat maakuntavaalit

Jatkossa maakuntavaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Seuraavat kuntavaalit ja maakuntavaalit ovat 18.4.2021. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta.

Maakuntavaltuusto voi päättää, että valtuutettuja valitaan maakuntalaissa säädettyä vähimmäismäärää suurempi lukumäärä. Päätös tulee tehdä ja siitä tulee ilmoittaa oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
demokratia ja osallisuus

Yhteystiedot
Vastuualueet

Palvelemme demokratiaan ja osallisuuteen liittyvissä muissa kuin lakikysymyksissä.

 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Palvelusähköpostit
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • vaalilainsäädäntö
 • kielilaki
 • kuntaliitokset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet
Ida Sulin

Etunimi
Ida
Sukunimi
Sulin
tiiminvetäjä

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Kännykkä
+358 50 563 3023
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • kielilaki
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet