Tukea kuntien uudistumiseen

Kehittäminen

Kehittäminen käsitteenä on laaja ja sille ei ole selkeää, yksiselitteistä määritelmää. Kehittämisessä on kyse olemassa olevan parantamisesta tai kokonaan uuden luomisesta.

Karkeasti kehittäminen voidaan jäsentää kahteen erityyppiseen lähestymistapaan  - perinteiseen suunnitelmalliseen kehittämiseen ja kokeilevaan kehittämiseen. Suunnitelmallinen kehittäminen on tyypillisesti tehokkain kehittämistapa inkrementaalisille uudistuksille (esim. vanhojen tuotteiden, prosessien tai palveluiden parantaminen), koska ideaan liittyvä epävarmuus voidaan poistaa huolellisella etukäteissuunnitellulla. Sitä vastoin asioissa, joissa vaaditaan uuden ymmärryksen luomista käyttötarpeista tai ratkaisuista, kannattaa usein hyödyntää kokeilevaa kehittämistä.

Kuntaliitto tukee kuntien uudistumispyrkimyksiä eri tavoin. Tälle sivulle kokoamme tietoa ja työkaluja kuntien kehittämistyön tueksi. Sivusto rakentuu vaiheittain kevään aikana.

tags

Takaisin Kuntien toiminnan uudistamiseen

centred-liftup
Äiti ja lapsi

Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Haluamme olla luomassa edellytyksiä kuntien kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle sekä elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiselle.
lateral-image-right