#KUNTAMATKALLA

Matkaopas kuntien muutokseen

#kuntamatkalla

#kuntamatkalla, Matkaopas kuntien muutokseen

Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.
lateral-image-left
Taitavaa johtajuutta metsästämässä

Taitavaa johtajuutta metsästämässä

Mikä on taitavaa johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä? Kunnassa tarvitaan monenlaista johtajuutta, eikä se tee johtajana toimimisesta yhtään helpompaa.
lateral-image-left
kuva Marjaana Valve, Kumppanuuspöydän rakennusopas, Kuntaliitto 2018,

Luottaako päättäjä kuntalaiseen?

Puhumme usein, että kuntalaiset eivät luota poliittisiin päättäjiin. Politiikka koetaan salamyhkäiseksi ja pienten piirien jutuksi. Mutta mitä jos kääntäisimme jutun toisinpäin kysymällä luottavatko päättäjämme kuntalaisiin?
lateral-image-right
Hyvinvoinnin reseptin jäljillä kehyskunnissa -kuva

Hyvinvoinnin reseptin jäljillä kehyskunnissa

Millaisista aineksista voisi rakentua resepti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi? Kurkistetaanpa yhteen kuntaryhmäämme, kehyskuntiin.
lateral-image-left

Huominen on huomenna - mutta se tehdään tänään

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa kunnat tunnistivat alle kahdessa kuukaudessa kaikkiaan 460 hiljaista signaalia, jotka ovat tiedonjyväsiä siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan.
lateral-image-right
Hakaniemen tori -kuva

Olisiko jo sosiaalisesti kestävän kaupunkikehittämisen aika?

Väitämme, että kaupunkeja koskevat yhteiskunnalliset ja inhimilliset ongelmat ja etenkin niiden ehkäisy vaativat uudenlaista ratkaisukykyä, joka kantaa nykysukupolvilta seuraaville.
lateral-image-left
suomalaiset vaalit

Kuntapuolue eduskunnassa, eduskuntapuolueet kunnissa

Maamme hallitukset ovat jo toistakymmentä vuotta halunneet toteuttaa suuria rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat koskettaneet myös kuntia. Uudistusten läpivieminen vaatii tutkitusti pidemmän ajan kuin neljän vuoden vaalikauden. Mutta onko meillä edes aidosti neljän vuoden kausia?
lateral-image-right
rahaa

Kuntien taloushädälle löytyy selityksiä

Tilastotiedot kuntien ja koko kuntasektorin tilasta kertovat, että kuntatalous sukeltaa tällä hetkellä syvissä vesissä. Kuntatalous vahvistui hallituskauden alkuvuosina, mutta heikkeni jälleen dramaattisesti kauden loppupuolella. Mistä kuntatalouden heilahtelu sitten johtuu?
lateral-image-left
Jalostamon ryhmätyöskentelyä

Jalostamossa yhteiskehitetään asiakaslähtöisesti

Tietoperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Nämä kaksi avainsanaa evästivät kymmentä kuntatiimiä kokeilukehittämisen taipaleelle Kuntaliiton Jalostamossa.
lateral-image-right
Nyt kroppa, Suomi ja Eurooppa kevätkuntoon

Nyt kroppa, Suomi ja Eurooppa kevätkuntoon

’Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri vaiheissa.’
lateral-image-left
toimistokuva

Projektitoiminnasta vaikuttavuuden johtamiseen

Kuntaliiton koordinoima Kaupunkien projektitoimistojen kehittäjäverkosto jatkaa pitkäjänteistä projektitoimistojen ja toimintatapojen kehittämistyötä.
lateral-image-right
USO5-teemat

Verkostomaisella kehittämisellä vaikuttavia muutoksia

USOn teemoissa kaudelle 2019 - 2020 on jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua. Toivottavasti aikaa riittää myös sinisille ajatuksille.
lateral-image-left
Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä.

Kehittyykö päätöksenteko?

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Päätöksenteon ilmapiiri ei kuitenkaan tule itsestään, vaan kunnissa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen.
lateral-image-right

Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa

Taloudelliset periaatteet eivät ole yksiselitteisiä organisoinnin lähtökohtia. Ne sekoittuvat julkisen hallinnon palveluympäristöihin monimutkaisella tavalla. Kirjoittanut: Jarmo Vakkuri

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen

Artikkelissa tarkastelemme työn murrosta, mitä siitä tiedetään ja mitä se tarkoittaa käytännössä johtamisen ja henkilöstöjohtamisen kannalta. Kirjoittajat: Pakarinen Terttu & Hakonen Niilo

Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista

Artikkeli perustuu kuntien Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennuksen (EKJ) sertifikaattitöihin. Töissään osallistujat kuvasivat omaa johtamistyötään. Kijroittanut: Tienari Janne

Tulevaisuus tehdään kompleksisessa maailmassa

- Johdatus kompleksisuusajatteluun (Raisio, Vartiainen & Puustinen) - Jäsennystä esimiestyön tulevaisuuteen ja kompleksisuuden johtamiseen (Vartiainen, Raisio & Lundström)
Ihannevaltuutetut

Luottamushenkilön uudet roolit ja taidot

Monimutkainen toimintaympäristö ja pirulliset ongelmat haastavat uudella tavalla luottamushenkilöiden taitoja ja toimintatapoja. Päättäjä ei ole enää vain päättäjä.
lateral-image-left
kuva julkaisusta #kuntamatkalla

Kestävä tulevaisuus kasvaa kaupunkien itsehallinnon voimasta

Paikallinen hallintojärjestelmä demokraattisine piirteineen on syntynyt kaupunkivaltioissa. Mitä jos kehittämisessä palattaisiinkin juurille ja tarkasteltaisiin kansakunnan tulevaisuutta nimenomaan paikallisen itsehallinnon arvoperustan kautta?
lateral-image-right
kehyskuntaverkosto

Yhteistyössä elinvoima nousuun

Suurten kaupunkien kehyskuntaverkosto on yhteistyöareena, joka pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä. Verkostossa on mukana 28 kuntaa ja kaupunkia, joiden yhteinen asukasluku on noin 470 000.
lateral-image-left

Erilaisia, erilaistuneita ja yhä edelleen erilaistuvia kuntia

Kuntia on usein yritetty sovittaa yhtenäiseen muottiin lainsäädännön ja monien uudistusten avulla. Välillä ohjausta on yritetty myös löyhentää. Tilastot ja tutkimukset kuitenkin osoittavat, että erilaistuminen jatkuu.
narrow
Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

lateral-image-right
etiikka

Eettisiä kuntajohtajia etsimässä

Pyysimme kuntajohtajia ja johtavia luottamushenkilöitä nimeämään eettisinä pitämiään johtajia sekä perustelemaan valintansa. Tutustukaamme näihin näkemyksiin jo antiikin ajoilta tuttujen hyveiden; oikeudenmukaisuuden, viisauden, rohkeuden ja kohtuullisuuden avulla.
lateral-image-left
Puijon metsä

Laatutyön avaimet - ovatko ne kuntasi taskussa?

Esimerkiksi Kuopiossa hyödynnetään CAF-mallia toimintannan kehittämisessä. Lisäksi Kuntaliitto verkostoi laadunkehittämisestä kiinnostuneita julkisen sektorin organisaatioita Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston toiminnan kautta.
lateral-image-right
Warkauden Idealeiri

Osallisuuspeli auttaa työotteen ja osaamisen kehittymisessä

Kunnissa on kehitetty paljon erilaisia osallisuuden keinoja. Esimerkiksi Varkaudessa on luotu uudenlainen Osallistu oikeesti –toimintamalli ja slogan asukkaiden osallisuuteen kannustamiseen.
lateral-image-left
Seuramatkalla digitaaliseen kuntaan

Seuramatkalle digitaaliseen kuntaan - tule sellaisena kuin kuntasi on!

Leikitään, että tulevaisuuden digitaalinen kunta on houkutteleva seuramatkakohde, jota kohti jokainen kunta lähtee omalla bussillaan.
lateral-image-right
Arjen pelastajat

Strateginen ennakointi toimeenpanokyvyn vahvistajana

Ennakointi auttaa pitkän tähtäimen vision luomiseen strategiatyössä. Osallistamalla kuntalaiset ja sidosryhmät strategia- ja ennakointiprosessiin toimeenpanosuunnitelmat realisoituvat ja kunnan tulevaisuuden vaihtoehdot monipuolistuvat.
lateral-image-left
Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi

Matkustimme 14 kunnan hyvinvointirakenteisiin - yllätyksiä, suosituksia ja rohkeaa erilaisuutta

Esimerkiksi Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi.
lateral-image-right
Porin brändityö

Kaikki on viestintää

Pori uudisti brändinsä asukaslähtöisesti. Osallistava uudistus välittyi myös strategiatyöhön ja johtamisjärjestelmään. Pienessä kunnassa, esimerkiksi Keiteleellä, tämä on vielä astetta yksinkertaisempaa, kun asukkaat ovat helpommin tavoitettavissa ja päättäjät ovat tuttuja kylänraitilta.
lateral-image-left
lapset

Onko sivistyskunta utopiaa, realismia vai höttöpuhetta?

Kuntalainen voi kysyä, mistä hän palvelunsa tulevaisuudessa saa. Voisiko esimerkiksi neuvolakäynnit toteuttaa päiväkodissa, kuten Helsingissä on tehty?
lateral-image-right

Hae lisää