#KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen:

Kuopio kehittää laatua

Puijon metsässä

Kuopiossa kehitetään kaupungin toimintaa ja organisaatiota laatutyön avulla. Tässä käytetään julkiselle sektorille soveltuvaa CAF-itsearviointimallia. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat vuosittain oman yksikkönsä ja johtoryhmänsä toiminnan ja tulosten arviointiin. Prosessityön menetelmin kuvataan palveluja ja mallinnetaan toimintaa osana kokonaisarkkitehtuuria. Toimintakäsikirjat nitovat kuvaukset CAF-mallin mukaiseksi kokonaisuudeksi. Laatutyön tukena toimii reilun sadan hengen laatuverkosto. 

 

Mistä sytykkeet ideaan?

Kaiken toiminnan tavoitteena on Kuopion strategisten tavoitteiden toteutuminen. Johdon tekemät linjaukset velvoittavat ja tuki kannustaa laatutyöhön. Henkilöstön kasvava kiinnostus toiminnan kehittämiseen on suuri voimavara.

 

Tuloksia?

Laatutyö on auttanut strategian jalkautumisessa sekä varmistanut toiminnan strategian mukaisuutta. Asiakaskokemusten, palvelulupausten ja niiden viestinnän sekä yhtenäisten toimintatapojen tärkeyden ymmärtäminen on kasvanut. Toiminnan avoimuus ja osallisuuden kehittäminen on kasvanut.

 

Opit ja oivallukset?

Laatutyö ei ole irrallinen asia, vaan osa arkista kehittämistyötä.

Yhdessä olemme enemmän - kaikki mukaan palvelujen kehittämiseen!

 

Miten eteenpäin?

Pyrimme vastaamaan tulevaisuuden kunnan vaatimuksiin yhdessä koko kaupunkiorganisaation voimin - asukkaita varten.

 

Kirjoittanut:

Jarmo Pirhonen
Kuopion kaupunginjohtaja

Arviointi ja laadunhallinta

Kuntaliiton sivut arvioinnille ja laadunhallinnalle.
narrow

#KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen

Kunnissa tapahtuu nyt paljon, ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tästä muutoksesta - kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo Matkaopas kuntien muutokseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.
narrow

Kuopion kaupungilla tehdään pitkäjänteistä laatutyötä

Jari Kyllönen, Kuopion apulaiskaupunginjohtaja
lateral-image-right