Kunnat 2021 -kehittämisohjelma

Tulevaisuuden kunta

Tulevaisuuden kunta on enemmän

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Menestyminen edellyttää omien vahvuuksien löytämistä ja strategista ja pitkäjänteistä johtamista. Tulevaisuus on tekemisen kysymys.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.

Kunnat saavat tukea ja sparrausta roolinsa ja toimintansa kehittämiseen Kunnat 2021 -kehittämisohjelmasta. Lisäksi kunnat kehittävät yhdessä uudenlaisia toimintatapoja ohjelman projekteissa ja verkostoissa. Tulevaisuuden kunnan rakentamiseen liittyvä tuki, tieto ja työkalut kohdistuvat kolmeen eri kokonaisuuteen, jotka ovat:

  1. Osallisuus ja kuntalaislähtöiset palvelukanavat
  2. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamallit 
  3. Poliittinen johtaminen

 

Kunnat 2021 -kehittämisohjelma koostuu seuraavista projekteista:

 

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tulevaisuudenkunta 

tags

Osallisuus ja kuntalaislähtöiset palvelukanavat

narrow

Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamallit

narrow
narrow
Kuntamatkalla

Matkaopas kuntien muutokseen

narrow

Hae lisää