Ruotsinkielinen edunvalvonta

Sandra Bergqvist ja Siv Sandberg

Kuntaliiton toiminta perustuu vahvoihin kumppanuuksiin ja verkostoituneeseen yhteistyöhön. Strategiamme mukaan Kuntaliiton jäsenille eniten lisäarvoa antavat ennakoiva edunvalvonta, kehitystyö ja palvelut.

Edunvalvontamme keskeisenä tavoitteena on, että kunnat olisivat tulevaisuudessa avainasemassa elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä.
Ruotsinkielistä edunvalvontaa tehdään erilaisten kumppanuuksien ja verkostoyhteistyön kautta.

Pääasialliset verkostomme ruotsinkielisessä edunvalvonnassa ovat asiantuntijaryhmä Svenska gruppen, ruotsinkielinen neuvottelukunta, ruotsinkielinen neuvontaryhmä ja kuntien kansalliskieliverkosto.

tags

Ruotsinkielinen neuvottelukunta

Ruotsinkielisen neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsin kielellä.

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä

Ruotsinkielinen neuvontaryhmä seuraa ruotsin kieleen liittyviä kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa.

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto antaa tukea kieliasioissa.

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.
Sandra Bergqvist

Etunimi
Sandra
Sukunimi
Bergqvist
Tiimivetäjä, ruotsinkielinen tiimi

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2531
Kännykkä
+358 40 534 1108
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Ruotsinkielinen tiimi
Lisätietoa

tjänstledig, virkavapaalla

Kia Leidenius

Etunimi
Kia
Sukunimi
Leidenius
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2434
Kännykkä
+358 50 329 8649
Vastuualueet
  • kuntauudistus ja kielelliset asiat, kielilaki
  • sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen ruotsinkielinenkoulutus
  • pohjoismaiset asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Ruotsinkielinen tiimi