Toimikausi 1.3.2016 - 28.2.2019

Juhtan ryhmät ja jäsenet

Kuvituskuva kokouksesta. Mies ja nainen keskustelevat kokouspöydän äärellä.

Juhtassa on yhteensä 14 jäsentä ja 14 varajäsentä, joista puolet edustaa kuntakenttää ja puolet valtiota. Juhtan piirissä tehtävä työ on virkatyötä, joista ei makseta erillisiä palkkioita. 

Suomen Kuntaliiton esittämät jäsenet ja varajäsenet

 • Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto. Varajäsen Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto.
 • Markku Raitio, Helsingin kaupunki. Varajäsen Antti Ylä-Jarkko, Vantaan kaupunki
 • Pekka Kantola, Kuusamon kaupunki. Varajäsen Heidi Rämö, Lempäälän kunta.
 • Mikael Grannas, Sipoon kunta. Varajäsen Virpi Launonen, Mikkelin kaupunki.
 • Maria Taipale, Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Varajäsen Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki. 
 • Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Varajäsen Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulun kaupunki.
 • Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto. Varajäsen Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto.

Valtion jäsenet ja varajäsenet

 • Puheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö. Varajäsen Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö.
 • Ari Vähä-Erkkilä, Kela. Varajäsen Kirsi Hagman-Seppänen, Kela.
 • Hannu Sirén, opetus- ja kultuuriministeriö. Varajäsen Tarmo Maunu, oikeusministeriö.
 • Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö. Varajäsen Ismo Parviainen, sisäasiainministeriö.  
 • Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö. Varajäsen Mika Vuorinen, liikenne- ja viestintäministeriö.
 • Päivi Laajala, valtiovarainministeriö. Varajäsen Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö.
 • Jussi Salmi, ympäristöministeriö. Varajäsen Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö.

Juhta jaosto ja asiantuntija-alueet 

Jaoston kokoonpano muodostuu asiantuntija-alueiden puheenjohtajista, joiden nimet on mainittu suluissa. 

 • Kokonaisarkkitehtuuri ja yhteiset palvelut (pj. Riitta Autere, VM)
 • Julkisen hallinnon johtamisen yhteinen tieto (pj. Jani Heikkinen, VM)
 • Paikkatieto, (pj. Antti Vertanen, MMM)
 • Tietoturva, tietosuoja ja varautuminen (pj. Tuula Seppo, Kuntaliitto)
 • Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset (henkilövaihdos meneillään 2018)
 • ICT-kehittäminen, hankkeet ja hankinnat (vetovastuussa Jari Ylikoski, Kuntaliitto ja Mikko Pitkänen, VRK )
 • Tietovarannot ja rekisterit, (pj. Heli Mikkelä, Tilastokeskus)

Juhta sihteeristö

Juhtan toimintaan kuuluu varsinaisen neuvottelukunnan lisäksi valtiovarainministeriön nimeämä sihteeristö, joka suunnittelee ja organisoi Juhtan toimintaa, valmistelee Juhtan ja jaoston kokoukset. Mikäli haluat olla yhteydessä Juhtaan kunta-asioissa, voit ottaa yhteyttä joko Elisa Kettuseen tai suoraan asiaan liittyvään vastuuhenkilöön, mikäli se on tiedossasi. Esim. JHS-asioissa suoraan jhs-sihteeriin Pekka Niemeen (VRK). 

Sihteeristön jäsenet: 

 • Sami Kivivasara, sihteeristön puheenjohtaja (VM, JulkICT-toiminto)
 • Elisa Kettunen, Kuntaliiton jäsen sihteeristössä, (Suomen Kuntaliitto)
 • Heikki Talkkari, Juhta vastuu (VM, JulkICT-toiminto)
 • Pekka Niemi, JHS-sihteeri, (VRK)
 • Tietovarannot ja yhteentoimivuus -alueen vastuuhenkilö vaihtuu 2018 
 • Riitta Autere, Juhtan jaosto -vastuu, kokonaisarkkitehtuurityö (VM, JulkICT)
 • Juhtan kokousmuistiot ja materiaalit löytyvät valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon wiki-sivuilta

 

tags