Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Avoimen tuotteen hallinta - koulutusmateriaali

Avoimen tuotteen hallinnalla tarkoitetaan yhteisesti sovittua toimintamallia, jonka avulla julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, hallitsevat yhteisesti omistamaa, kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoa tai rajapintaa. Kunnat haluavat yhä useammin omistaa itse omia ohjelmistoja, tietojärjestelmiä tai rajapintoja, koska halutaan: 

 • välttää toimittajaloukkoja
 • ohjata paremmin ohjelmistojen ja rajapintojen käyttöä 
 • nopeuttaa kehittämistä 
 • jakaa kustannuksia mahdollisten muiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa 
 • välttää liiallisia kustannuksia. 

Kunnat voivat ostaa tietojärjestelmiä joko suljetuilta markkinoilta tai hyödyntää avoimia ratkaisuja. Kun kunta hyödyntää ns. avoimia tai yhteisiä ratkaisuja, jää kunnalle itselleen isompi vastuu niin sanotusta tuotteen hallinnasta, joka yleensä kuuluu ohjelmiston omistajan vastuulle. Ilman tuotteenhallintaa menetetään avoimen tuotteen mahdollistamat hyödyt ja pahimmassa tapauksessa aiheutetaan itselle lisää kuluja. Tuotteen omistajuus tuo mukanaan vastuuta ja velvollisuuksia huolehtia siitä hyvin. Hallintamalli on tärkeä työkalu myös, kun kunnat tekevät ohjelmistojen tai rajapintojen kehittämistä yhdessä muiden toimijoiden, kuten toisten kuntien kanssa. 

Avoimen tuoteen hallintamallin käyttäminen synnyttää kuntiin uusia rooleja ja tehtäviä niiden toimintaympäristöön. Tämän Kuntaliiton tuottaman materiaalin on tarkoitus tukea kuntia hyödyntämään avoimia ohjelmisto- ja rajapintaratkaisuja hallitusti siten, että tuotteen hallintaa tehdään johdonmukaisesti. Materiaali on toteutettu osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia, jossa mallia on myös sovellettu käytännössä Kuntaliiton koordinoimassa yhteistyössä. Näihin kahteen käytännön esimerkkiin voit tutustua täältä: 

Koulutusmateriaali on kahtena eri versiona: diaesitysmateriaaleina ja videokoulutusmateriaaleina (diat + ääni). Materiaali tullaan kääntämään myöhemmin myös ruotsinkielelle. 

Materiaalin käyttö 

Videomateriaali koostuu viidestä videosta, joita vastaava materiaali on ladattavissa myös liitteistä. Yhden videon pituus vaihtelee noin 17-30 minuutin välillä ja niiden yhteenlaskettu kesto on 111 minuuttia. Liitteistä löytyy myös täytettävät pohjadokumentit kunnan omaa käyttöä varten: 

 • Video 1: Avoimen tuotteen hallinta, yleisesittely (kesto 17.51 min). 
 • Video 2: Avoimen tuotteen hallinta, pohjamalleja ja pohjadokumentti (kesto 30.09 minuuttia).
 • Video 3: Avoimen tuotteen hallinta, tekeminen ja esimerkit (kesto 21.30 min).
 • Video 4: Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinnan yleisesittely, esimerkit ja pohjadokumentti (kesto 24.14 min).
 • Video 5: Rahoitusmallit, esimerkkejä ja usein kysytyt kysymykset (kesto 17.10 min).

Materiaali on toteutettu valtiovarainministeriön aiemmin VTT:n kanssa toteuttaman avoimen tuotteen hallintamallin pohjalta päivittämällä ja pilkomalla se lyhyempiin kokonaisuuksiin, jolloin sen hyödyntäminen esimerkiksi koulutuksissa on helpompaa. Lisäksi materiaaliin kuuluu pohjia, joita kunnat voivat hyödyntää soveltaessaan mallia omiin tuotteisiin (ohjelmistoihin ja rajapintoihin). Materiaalia voi käyttää itseopiskeluun tai hyödyntää esimerkiksi kunnan sisäisissä koulutuksissa silloin, kun kunnassa on tunnistettu tarvetta tehdä tai kehittää ohjelmistojen ja rajapintojen tuotteenhallintaa. Koulutusmateriaali kannattaa käydä läpi järjestyksessä. Sisältö on yleistajuista ja sopii hyvin myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa tietohallinnon osaamista.  

Videot löytyvät Kuntaliiton Youtube-kanavalta. 

Otamme mielellämme vastaan palautetta materiaalin käyttökokemuksista. Sitä voi lähettää tämän sivun alareunassa oleville yhteyshenkilöille. 

Video 1: Avoimen tuotteen hallinta, yleisesittely 

Kesto: 17.51 minuuttia. 


Video 2:  Avoimen tuotteen hallinta, pohjamalleja ja pohjadokumentti 

Kesto 30.09 minuuttia. 


Video 3: Avoimen tuotteen hallinta, tekeminen ja esimerkit 

Kesto 21.30 minuuttia. 


Video 4: Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallinnan yleisesittely, esimerkit ja pohjadokumentti

Kesto 24.14 minuuttia. 

 

Video 5: Rahoitusmallit, esimerkkejä ja usein kysytyt kysymykset. 

Kesto 17.10 minuuttia. 


Liitteissä diaesitysmateriaalit sekä omaan käyttöön ladattavissa olevat pohjat tuotteenhallintaan. 

 

tags

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti (TukuDigi)

Tietoyhteiskunta-asiat Kuntaliitossa

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä juttusarja

Tom Holmroos

Etunimi
Tom
Sukunimi
Holmroos
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2108
Kännykkä
+358 50 511 4256
Vastuualueet
 • Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti
 • Juhta-sihteeristö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta