Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki

Pelastuslaitosten omaisuuden siirrot

pelastus

Jokaisessa maakunnassa tulee olemaan pelastuslaitos, mikä mahdollistaa lähipalvelujen tuottamisen tehokkaasti sekä pelastustoimen jatkamisen ensihoitopalvelujen tuottajana maakunnan päättämällä tavalla.

Arvion mukaan pelastuslaitokset jatkavat keskeisenä ensihoitopalvelujen tuottajana. Ensihoitopalveluissa on alustavasti suunniteltu vähittäistä siirtymistä kohden ensihoitoyksiköiden riskiperusteista sijoittelua. Tämä voi pitkällä aikavälillä merkitä vähäisempää tarvetta tukeutua nykyiseen paloasemaverkkoon.

Kalusto siirtyy maakunnille ja toimitilat vuokrataan määräajaksi

Voimaanpanolakiehdotuksen  mukaan pelastustoimen kalusto siirtyisi maakuntien omistukseen 1.1.2019 lukien. Kuntien omistamat kiinteistöt jäisivät kuntien omistukseen ja maakunta vuokraisi ne kunnilta. Maakunnan ja kunnan välillä solmittaisiin pelastustoimen käytössä olevien, kunnan omistamien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se olisi voimassa vähintään 31.12.2021 saakka.

Maakunnalla olisi yksipuolinen oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa vuodella ja sen tulisi ilmoittaa tämän oikeutensa käyttämisestä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaolon päättymistä. Kahden pelastuslaitoksen osalta palvelujen järjestämisvastuu on nykyisin maakuntaliitolla, jotka kuitenkaan eivät pääsääntöisesti omista pelastuslaitoksen toimitiloja, vaan ne on vuokrattu kunnilta. 

Ehdotus ei vaikuta vapaapalokuntien omaisuuteen, koska ne ovat yhdistyksiä, jotka pääsääntöisesti omistavat tai vuokraavat toimitilansa ja omistavat kalustonsa. Vapaapalokuntien suhde alueen pelastustoimeen sekä jatkossa maakuntaan on sopimusperusteinen.

Palosuojelurahasto on rahoittanut kuntien rakennuttamia paloasemia ja palosuojelurahastolain päivityksen yhteydessä on tarkoitus varmistaa, että maakunnan luopuessa kiinteistön alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ei kunnalle kohdennettaisi takaisinperintää. 

Pelastustoimen lainsäädäntöön ei ole suunniteltu sellaisia muutoksia, jotka muuttaisivat palvelujen mitoitusperiaatteita.  Muutos ei sen vuoksi vaikuta ainakaan alkuvaiheessa pelastuslaitosten kiinteistöjen tai kaluston käyttötarpeeseen. 

MUISTA:

  • pelastustoimen kalusto siirtyy maakunnalle, kunnilta vuokrattavien toimitilojen käyttötarpeeseen ei ole tulossa muutoksia
  • pelastuslaitokset jatkavat keskeisenä ensihoitopalvelujen tuottajana

 

Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right
Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka