Rane ja TARMO+ energianeuvonnan asiantuntijoina Pirkanmaalla

Alueelliset energiatoimistot harjoittavat energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyvää neuvontaa ympäri Suomea. Esimerkiksi Pirkanmaan energiatoimistona toimiva Ekokumppanit on mukana Tampereen kaupungin kanssa koordinoimassa Rane-neuvontapalvelua. Rane antaa alueen asukkaille puolueetonta apua rakentamisen ja asumisen energia-asioihin. Energianeuvonnan lisäksi Rane on kouluttanut yli 200 energiaeksperttiä. Energiaekspertti on asiasta innostunut taloyhtiön valitsema asukas, joka perehtyy oman taloyhtiönsä energia-asioihin. Energiaekspertti voi ehdottaa parannustoimenpiteitä, lisätä muiden asukkaiden energiatietoutta ja antaa kiinteistönhuoltoyhtiölle tietoa talosta. Taloissa, joissa on ollut oma energiaekspertti, on säästetty noin 5 % lämmityksestä, 10 % kiinteistösähköstä ja 20 % vedestä.

Ekokumppanit hallinnoi myös TARMO+ Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi –hanketta, joka tekee tiivistä yhteistyötä Rane-neuvontapalvelun kanssa.  Hanke auttaa suunnittelemaan sekä toteuttamaan korjausprosesseja, joilla voidaan edesauttaa vähähiilisyyttä ja vähentää energiakustannuksia taloyhtiöissä. Kiinteistöissä ja taloyhtiöissä on tarvetta kyseiselle työlle, koska ne ovat osaltaan merkittäviä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia.  Taloyhtiöiden lisäksi TARMO+ -hankkeessa on mukana muun muassa yrittäjiä, yrityksiä ja oppilaitoksia, joita pyritään tuomaan yhteen energiatehokkaan korjausrakentamisen tarjonnan lisäämiseksi. Hanke järjestää isompia tilaisuuksia ja täydennysrakennukseen liittyviä työpajoja, joissa on mukana alan asiantuntijoita. Tilaisuuksissa kerätään onnistuneita esimerkkejä ja kootaan työkaluja taloyhtiöiden sekä energiaeksperttien käyttöön. TARMO+ hankeaika kattaa vuodet 2015–2017 ja hanke saa EAKR-tukea.

Sekä TARMO+ -hankkeessa että Ranessa jaetaan kokemuksia taloyhtiöiltä toiselle. Taloyhtiöissä verkostoituminen ja vertaistuen saaminen on koettu tarpeellisena.

Mistä idea lähti ja mikä oli keskeisintä onnistumisen kannalta?

Jo silloin, kun energiatoimisto perustettiin edellisvuosituhannen puolella, nostettiin tärkeäksi osa-alueeksi asukkaiden neuvonta. Siihen on ollut rahoitusta enemmän tai vähemmän vuosien varrella. Kunnolla kuosiin asia saatiin, kun sille löytyi kansallista rahoitusta. Haimme sille täältä alueelta yhteistyökumppanit ja rakensimme brändiä. Ja edelleen on sama perustilanne: Asukkaat tarvitsevat puolueetonta, ajantasaista ja asiantuntevaa neuvontaa. Nyt neuvonnalla on aikaisempaa enemmän kanavia ja keinoja käytössä, mutta toisaalta aina vain on hankalampaa tavoittaa ihmiset.

TARMO+:n idea lähti sen edeltäjistä eli Tarmosta ja Ekokoti-hankkeesta. Tarmossa laadittiin toimintamallia ja Ekokodissa tuotteistettiin uudestaan energiaekspertit. Nyt TARMO+:ssa tehdään työkaluja eksperteille ja johtuen rahoitusinstrumentista, eli EAKR-rahoituksesta, jouduttiin onneksi hakemaan uusi yhteistyökumppani. Hanke on ollut erittäin onnistunut.

Mitä opittiin tulevaisuutta varten?

Edelleen lähtisin siitä, että on aito tarve = ongelma tai kehityskohde. Sille haetaan ratkaisu vanhaa ja uutta yhdistellen, uudella toteutuksella ja hienosäädöllä. Jos homma on skaalattavissa, niin siinähän meillä on uusi palvelu. Työtähän pitäisi tehdä jatkuvasti, koska maailma muuttuu.Samalla muuttuvat tarpeet sekä keinot ja siten myös ratkaisut.

 

Lisätietoja: