Sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Väestön perusoikeuksiin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat voivat tuottaa palvelut joko itse tai hankkia ne järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on parhaillaan syvällisen uudistamisen kohteena. Palvelujen järjestämisvastuu on suunnitelmien mukaan siirtymässä vuoden 2020 alusta perustettaville 18 maakunnalle.

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on osoittautunut laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi ja sillä on laaja väestön tuki. Kuntaliitto tukee kuntia ja perustettavia maakuntia palvelujärjestelmän tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa, järjestelmän asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittämisessä.  

Sote-studio webcast-banneri

Webcast: Sote-studio

Sote-studiossa Kuntaliiton asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan.
lateral-image-left

AKUSTI-foorumi

Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI. AKUSTI-foorumi on alueiden ja kuntien, Kuntaliiton sekä kansallisten toimijoiden yhteinen sosiaali- ja

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

Projektin tavoitteena oli selvittää nykyisten palvelujen toimivuutta ja keinoja, miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon verkostot

Teemme läheistä yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kanssa mm. yhteisissä kehittämishankkeissa ja verkostoissa sekä välittämällä tietoja eri kohderyhmille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastot ja erillisselvitykset

Kuntaliitto tuottaa vuosittain mahdollisimman ajantasaista tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista sekä sairaanhoitopiirien toiminnasta ja taloudesta.
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit