ICPC-2 - Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus

Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus (ICPC-2 © Wonca) on yksi tärkeistä koodistoista, joita käytetään potilastietojen dokumentoimiseksi potilasasiakirjoihin. ICPC-2:n avulla voidaan kirjata tietoa potilaan terveysongelmista, oireista ja vaivoista tai taudeista ja sairauksista. Luokitusta voidaan käyttää myös potilaan ilmoittamien tulosyiden kirjaamiseen. Lisäksi se sisältää osion tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden tai toimintojen kirjaamiseen.

Taudin määrittäminen on lääketieteen keskeisimpiä tehtäviä. Diagnoositietoa on perinteisesti kirjattu WHO:n ylläpitämää ICD-10 -luokitusta hyödyntäen. Suomessa sen käyttö on ollut pakollista erikoissairaanhoidossa jo vuodesta 1996 lähtien. Perusterveydenhuollossa diagnoositietoa on aina viime vuosiin asti kirjattu lähinnä tekstimuotoisena. Perustasolla myös asiantuntijahoitajien vastaanottotoiminta, fysioterapeuttien suoravastaanotot ja muut vastaavat toimintamallit ovat yleistyneet siten, että tietoa hoidon syistä tarvitaan lääkärivastaanottoja laajemminkin.

Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus, ICPC-2, on kehitetty vastaamaan erityisesti perustason hoidon tarpeisiin. Se on suunnattu erityisesti sinne, missä hoitoprosessit ja palvelupolut käynnistyvät. ICPC-2:n pääasiallinen käyttötarkoitus Suomessa on diagnoosi- ja käyntisyytiedon kirjaaminen.

ICPC-2 on hyväksytty osaksi WHO:n kansainvälisten kuokitusten perhettä (WHO-FIC). Luokituksen ovat suunnitelleet ja sitä ylläpitävät edelleen yleislääkäreinä ja perhelääkäreinä toimivat käytännön asiantuntijat, yhdessä luokitustyön asiantuntijoiden ja akateemisten tutkijoiden kanssa (WICC). ICPC-2:n oikeudet kuuluvat Maailman perhelääkärijärjestölle (Wonca).

ICPC-2:n pääasiallinen käyttötarkoitus Suomessa on diagnoosi- ja käyntisyytiedon kirjaaminen. Diagnoosi-/käyntisyytiedon kirjaamista ICPC-2:lla koskevat samat yleisohjeet kuin ICD-10 -koodistolla tapahtuvaa kirjaamistakin. Sekä lääkärit että muut terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat käyttää joko ICPC-2 - tai ICD-10 -luokitusta: joko - tai; tai sekä - että.

Kansallisten määritysten mukaisesti lääkärit kirjaavat diagnoosin (ICPC-2/ICD-10) joko diagnoosiotsikon alta avautuvaan kenttään tai suoraan diagnoositietorakenteeseen. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysio- ja toimintaterapeutit ja muut vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat hoitamansa terveysongelmat ja asioinnin syyt (ICPC-2/ICD-10) hoidon syy -otsikon alta avautuvaan tietokenttään tai käyntisyytietona suoraan diagnoosi-/käyntisyy -tietorakenteeseen.

Koodin/koodiotsikon valinta tapahtuu käynnin tai kontaktin perusteella ja perustuu ammattihenkilön arvioon ja tulkintaan. Muut kuin lääkärit käyttävät diagnoosiotsikkoa tai diagnoositietorakennetta ainoastaan silloin, kun toimivat tiedon teknisenä kirjaajana. Sisällöllinen vastuu merkinnästä on tällöin lääkärillä.

Perusterveydenhuollon yleislääkäreiden ja asiantuntijavastaanottoa pitävien terveydenhuollon muiden ammattihenkilöiden lisäksi ICPC-2 -luokitusta voivat käyttää myös ensihoidossa ja yhteispäivystyksessä hoidon syyn kirjaamisessa.  ICPC-2 -luokituksen käyttö tukee määrämuotoisen tiedon kertymistä läpi hoitoprosessin, aina hoidon tarpeen ilmaantumisesta ja ensivaiheista alkaen.

ICPC-2 -luokituksen ja ICD-10 -tautiluokituksen välisten yhteyksien määrittelyt mahdollistavat muun muassa Tiedonhallintapalvelussa esitettävät potilaskohtaiset koosteet henkilön sairaushistoriasta. Tietoa voidaan hyödyntää myös kansallisessa tilastotiedon keruussa sekä toiminnan suunnittelun, seurannan ja muun päätöksenteon tukena.

ICPC-2:n käytön edistäminen, ylläpito ja jakelu

Kuntaliitto vastaa THL:n kanssa solmimansa yhteistyösopimuksen mukaisesti ICPC-2 -luokituksen ylläpidosta ja kehittämisestä. Kuntaliitto vastaa myös yhteydenpidosta luokituksen kansainvälisen emoversion ylläpidosta vastaavaan Maailman perhelääkäreiden liiton (WONCA) Kansainväliseen luokituskomiteaan (WICC). Luokituksen käyttäjien ja muiden sidosryhmien edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä tukee Kuntaliittoa koodiston ylläpidossa ja käytön ohjeistuksessa ja edistää luokituksen monipuolista hyödyntämistä Suomessa. Pyrkimyksenä on ICPC-2:n kansallisesti ja kansainvälisesti yhdenmukainen käyttö ja tulkinta.

ICPC-asiantuntijaryhmä 2016–2018 

ICPC-asiantuntijaryhmä kokoontuu Kuntaliiton koordinoimana ja koolle kutsumana. Ryhmän puheenjohtajana toimii asiantuntijalääkäri Tuula Kock (Kuntaliitto) ja sihteerinä erityisasiantuntija Tuija Savolainen (Kuntaliitto).

Asiantuntijaryhmän jäseniä ovat:

  • Mikko Härkönen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (TIETO/OPER)
  • Leea Kallio, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, terveyskeskus, tietohallinto
  • Sari Torkkeli, apulaisylilääkäri, Tampereen kaupunki, avopalvelut, vastaanottotoiminta
  • Tuomo Lehtovuori, ylilääkäri, Espoon kaupunki, Leppävaaran terveysasema
  • Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinnan kaupunki, Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut
  • Suvi Vainiomäki, terveyskeskuslääkäri, Suomen yleislääkäriyhdistys SYLY r.y.
  • Kristina Kahur, asiantuntijalääkäri, FCG Konsultointi Oy / Kansallinen DRG-keskus

Pysyvä asiantuntijana ryhmään on kutsuttu lääketieteellinen johtaja, dosentti, LKT  Mårten Kvist / Turku

 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tuija Savolainen

Etunimi
Tuija
Sukunimi
Savolainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2304
Kännykkä
+358 50 569 5079
Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinnan kehittämisohjelma
  • tietojohtaminen
  • soteluokitukset ja rakenteinen kirjaaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta