Projekti

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

Patolakoti

Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt projektin Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus (Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing).

​Vuosina 1.1.2014−30.6.2018 toteutettavan projektin yhteistyökumppaneina ovat Kela, STM ja Hyvinvointialan liitto.

Projektin tavoitteena on selvittää nykyisten palvelujen toimivuutta ja keinoja, miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Vanhuspalvelulaki ja hallituksen rakennepoliittinen ohjelma painottavat laitoshoidon vähentämistä ja kotona annettavan tuen lisäämistä.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava edelleen niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Toimintakykyinen vanhuus vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää ja hillitsee hoitokustannusten kasvua. Tutkimustietoa tästä ja ylipäänsä palvelujärjestelmän toimivuudesta on kuitenkin vähän.  Projektissa selvitetään valtakunnallisten rekisteriaineistojen ja muiden tietojen avulla edellä esitettyjä asioita.

Projektissa myös levitetään tietoa siitä, miten palvelutuotantoa kehittämällä voidaan parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

ELSE-julkaisusarja

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Uusimmat Else-julkaisut

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Teija Mikkola

Etunimi
Teija
Sukunimi
Mikkola
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2691
Kännykkä
+358 50 352 0020
Vastuualueet
  • terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannusvertailut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Tilastoasiantuntijat
Mari Patronen

Etunimi
Mari
Sukunimi
Patronen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Kännykkä
+358 40 801 6008
Vastuualueet
  • Ikäihmisten palvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi