Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tilastot ja erillisselvitykset

pylväskaavio suurennuslasin alla

Kuntaliitto tuottaa vuosittain mahdollisimman ajantasaista tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista sekä sairaanhoitopiirien toiminnasta ja taloudesta. Tiedot on kerätty pääosin suoraan kunnista/kuntayhtymistä.  Tietoja on täydennetty muiden tilastontuottajien, kuten Tilastokeskuksen ja Kelan, tiedoilla. Lisäksi Kuntaliitto tekee erillisselvityksiä sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

 

tags