Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 42 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueemme ovat:

Yhteystiedot:

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

Kuntatalousjulkaisu

Kuntatalous monen muuttujan summa -julkaisu ilmestyy lokakuussa 

Odotettu julkaisu ilmestyy lokakuussa. Valtuustokausittain päivitettävässä kuntatalouden perusteoksessa käydään lävitse keskeisin ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti tiivistetyssä muodossa.
narrow
Taloustorstait

Taloustorstai 28.9.2017 - Ajankohtaiskatsaus kuntien talouteen

Tervetuloa seuraamaan syksyn toista Taloustorstaita suorana lähetyksenä Kunta-TV:stä torstaina 28.9.2017 klo 9.30 alkaen. Aiheina mm. valtion talousarvio vuodelle 2018 ja päivitetyt verokehikot ja kuntien valtionosuuslaskelmat.
narrow
Vos-laskelmat

Vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat on päivitetty

Ennakollinen laskelma kuntien valtionosuuksista vuonna 2018 on päivitetty 19.9.2017.
narrow
verotus

Kuntaliiton veroennusteet on päivitetty

Kuntaliiton veroennusteet on päivitetty 19.9.2017.
narrow
kehitys 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 -diaesitys

Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020. Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat
lateral-image-left
Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017

Lämmin kiitos osallistumisesta Kuntamarkkinoille ja kuntatalousyksikön tilaisuuksiin. Tapaamisiin ensi vuonna! Tietoiskujen ja seminaarien materiaalit löytyvät kohdasta "Luentomateriaalit löytyvät täältä".
lateral-image-left
Jakoavain

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksiin

Excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskeman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019. Jakoavain on päivitetty viimeksi 4.7.2017.
narrow
uusi kunta

Uuden kunnan talous vuonna 2019 - Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista

Tämä julkaisu pyrkii parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa kuvaamaan yleisluontoisesti uuden kunnan taloutta tämänhetkiseen valmistelutietoon perustuen.
narrow
talouskehitys

Hallituksen toimenpiteet eivät saa heikentää kuntataloutta

Kuntatalouden tila on kohentunut viime kuukausina, kun yleinen talouskehitys on nostanut verotuloennusteita. Kunnallisveron kehitys on kuitenkin yhä erittäin vaimeaa.
narrow
palkkasumma

Kuntatalouden kestävyys varmistettava - investointitarpeisiin vastattava

Kuntatalouden tila on viime kuukausina edelleen kohentunut piristyneen yleisen talous- ja verotulokehityksen sekä kuntien oman menokurin myötä. Erot kuntakentän sisällä ovat kuitenkin suuria ja talouskasvun voimistuminen saattaa jopa lisätä niitä.
narrow
Yleisohje

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2017)

Tätä yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2017 alkaen. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. Liikelaitokset sisältyvät kunnan tilinpäätöslaskelmiin.
narrow
konserniohje

Kunnan konserniohje (2017)

Tämän konserniohjeen tarkoitus on uudistaa vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Konserniohje on laadittava kunkin kuntakonsernin tarpeista lähtien, minkä vuoksi valmista konserniohjeen mallia ei esitetä.
narrow