Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Uusi tuote: 

Yhteystiedot:

Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus, 11.-12.4.2019, Helsinki

Verotulojen ja valtionosuuksien laskenta- ja analysointitaidot sekä kyky ennakoida verorahoituksen kehitystä ovat tärkeässä roolissa mm. tulevan vuoden budjetoinnissa.

Tietojohtaminen kunnissa 3. seminaari 12.4.2019, Helsinki

Tämä seminaari on osa Tietojohtaminen kunnissa verkostoprojektin (TIJO) kolmen seminaarin kokonaisuutta. Teemana on digitalisointi, asiakaslähtöisyys ja raportointi.

Sivistystoimen valtionrahoitus -webinaari, 6.5.2019

syvennymme kuntien valtionapuihin sivistystoimen näkökulmasta! Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat sivistystoimen valtionosuudet, kotikuntakorvaukset ja myönnettävät valtionavustukset.

Talous- ja veroennustepäivät, 8.-9.5.2019, Helsinki

Tilaisuudessa kuullaan valtiontalouden kehyspäätöksestä, kehysriihen veroratkaisuista sekä kuntatalouden ennusteesta kehyskaudelle tuoreeltaan.
Taloustorstai 16.8.2018

Taloustorstain 7.3.2019 tallenne on valmistunut

Tarjolla: Hulevesien kirjanpidollinen käsittely & raportointi, Tilinpäätösarviot 2018, Valtionavustukset 2019, Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä ja valtionavustus, Sähköinen laskutus sekä Kuntatalouden terveystarkastus.
narrow
Taloustorstai TALK

Taloustorstai TALK

Viimeisimmässä haastattelussa tarinaa yhdyskuntatekniikan kustannuksista ja rahoituksesta: Vesihuolto, liikenne ja väylät sekä jätehuolto, haastateltavana yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale.
narrow
Kuntatalouden terveystarkastus

Kuntatalouden terveystarkastus - Kunnan tukena talouden arvioinnissa

Kuntatalouden terveystarkastus on Kuntaliiton uusi tuote, jonka avulla kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan useiden muuttujien näkökulmasta. Muuttujilla havainnollistetaan paitsi kunnan omaa kehitystä myös sen sijoittumista...
narrow
Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina -julkaisu

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina -julkaisu

Julkaisussa pureudutaan elinvoiman osatekijöihin ensisijaisesti kuntatalouden kautta. Tavoitteena tuoda esiin ajatuksia elinvoimamahdollisuuksien ja haasteiden kartoittamiseksi.
narrow

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista

Jakoavain on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019.

Kuntatalous kohti 2020-lukua -julkaisu

Kuntien ja maakuntien taloutta on tähän asti tarkasteltu lähinnä uudistuksen siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen jälkeiseen aikaan kurkistaminen on jäänyt vähemmälle.

Kuntataloustilaston tärkeys maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakuntauudistuksen siirtolaskelmat perustuvat tietoihin, joita yksittäiset kunnat ilmoittavat Tilastokeskuksen Kuntataloustilastossa.

Kuntataloustilaston tärkeys maakunta- ja sote-uudistuksessa 16.4.2018 seminaarin tallenne on valmistunut 

Tartu tietoon ja varmista, että uudistuksen tärkeimmät tiedot ovat tilastoissa oikein täytettynä juuri oman kuntasi osalta!
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.