Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 42 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueemme ovat:

Yhteystiedot:

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

yleiskirje

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti laskee ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen 

Kunnallisvero laskee ensi vuonna noin 700 000 asukkaalla ja nousee 420 000 asukkaalla. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 ja laskee ensimmäisen kerran 20 vuoteen.
narrow
tiedustelu veroprosentit

Kuntien vuoden 2018 tulo- ja kiinteistöveroprosentit tiedustelu, lopulliset tiedot julkaistu 17.11.2017 klo 13.00

Kunnat ilmoittavat veroprosentit myös Kuntaliitolle, joka kerää tälle sivulle tietoa kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2018. Lopulliset tiedot julkaisimme perjantaina 17.11.2017.
narrow
Vos-laskelmat

Vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat on päivitetty

Ennakollinen laskelma kuntien valtionosuuksista vuonna 2018 on päivitetty 16.11.2017.
narrow
vos109

Täydentävässä esityksessä kuntien valtionosuuksia lisättiin 109 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisestä 16.11.2017. Täydentävään esitykseen sisältyi muutoksia kuntien valtionosuusrahoitukseen.
narrow
taloustorstai

Tuleeko meille maakuntavero? 14.12.2017 klo 15-17 Kuntatalolla Helsingissä

Miten maakuntia rahoitetaan? -tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia esittävät Lotta-Maria Sinervo , tutkija, yliopiston lehtori ja Petra Haapala, tutkimusapulainen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta
narrow
Taloustorstait

Taloustorstai - Ajankohtaiskatsaus kuntien talouteen

Voit vielä jälki-ilmoittautua ja saada luentomateriaalit ja tallenteet 17.8., 28.9, 26.10. ja 16.11.2017 pidettyihin Taloustorstai-tilaisuuksiin.
narrow
talousraportointi

Kuntien talousraportointi automatisoituu - infotilaisuuksia kunnille ja maakunnille marraskuussa 2017

Kuntien taloushallinnon raportointi muuttuu ja maakuntien talousraportointi tulee tapahtumaan alusta alkaen vastaavalla uudella, Kuntatieto-ohjelmassa määritellyllä tavalla.
narrow
tuottavuus

Tuottavuusiltapäivä 14.11.2017, voit jälki-ilmoittautua ja saada tilaisuuden tallenteen ja materiaalin käyttöösi

Kuntien on pyrittävä tuottamaan palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti. Tulevaisuuden kunnalta odotetaan läpinäkyvyyttä ja tehokkaasti tuotettua hyvinvointia asukkailleen.
narrow
Jakoavain

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksiin

Excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskeman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019. Jakoavain on päivitetty viimeksi 4.7.2017.
narrow
uusi kunta

Uuden kunnan talous vuonna 2019 - Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista

Tämä julkaisu pyrkii parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa kuvaamaan yleisluontoisesti uuden kunnan taloutta tämänhetkiseen valmistelutietoon perustuen.
narrow
Yleisohje

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2017)

Tätä yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2017 alkaen. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. Liikelaitokset sisältyvät kunnan tilinpäätöslaskelmiin.
narrow
konserniohje

Kunnan konserniohje (2017)

Tämän konserniohjeen tarkoitus on uudistaa vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Konserniohje on laadittava kunkin kuntakonsernin tarpeista lähtien, minkä vuoksi valmista konserniohjeen mallia ei esitetä.
narrow
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Maksuton Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 4-6 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow