Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Tutustu myös näihin: 

Yhteystiedot:

Kuluvan vuoden veroennuste herättää kysymyksiä

Erityisesti kunnallisveron verrattain voimakas kasvu (5,1 %) on aiheuttanut epäilyksiäkin. Tarkastellessa alkuvuoden tilityskertymiä, ymmärtää kyllä huolen ennusteen pitävyydestä.

Hallitus ja hallitusohjelma

Tasavallan presidentti nimitti 6.6.2019 Suomeen uuden hallituksen. Pääministeri Antti Rinteen hallituksessa on 19 ministeriä. Kunta- ja omistajaohjausministerinä toimii Sirpa Paatero.

Kuntajaoston lausunto: Lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaaminen

Lausuntopyynnön taustalla oli tilanne, jossa kuntayhtymä oli antanut korottoman antolainan kokonaan omistamalleen A Oy:lle, joka oli myöntänyt edelleen B Oy:lle pääomalainan.

Valtionavustus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille

VM myöntää vuonna 2019 enintään 10 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kunnille, jotka ovat lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Hakemukset toimitettava viimeistään 30.8.2019.
Taloustorstai

Suora Taloustorstai-lähetys 13.6.2019 on ohi, tallenne valmistuu viikon kuluttua

Aiheena mm. Hallitusohjelman kuntavaikutukset, Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen, Näin käytät Kuntaliiton veroennustekehikkoa!, Oppilastöiden myynnin arvonlisäverokohtelu,Ajankohtaista valtionosuuksista...
narrow
Taloustorstai TALK

Taloustorstai TALK

Taloustorstain aihepiirejä syvennetään Taloustorstai Talkissa, jossa Tom Henrik Sirviö haastattelee asiantuntijoita.
narrow
Kolutus

FCG:n talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi koulutuskokonaisuus

Talouden koulutukset on suunniteltu ja rakennettu kunta-alan erityistarpeista käsin. Koulutukset kattavat talouden ohjauksen, rahoituksen ja verotuksen sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen teemat.
narrow
koulutus

FCG kouluttaa: Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi, 29.-30.8.2019, Helsinki

Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja vaihtoehtoisista rinnakkaisohjelmista. Osallistujat voivat valita myös yksittäisiä osioita eri ohjelmista.
narrow
Ensimmäiset kuntakohtaiset arviolaskelmat vuoden 2020 valtionosuuksista

Ensimmäiset kuntakohtaiset arviolaskelmat vuoden 2020 valtionosuuksista julkaistu 8.5.2019

Ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 994 miljoonaa euroa (+12 %; 181 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 377 miljoonaa euroa vuonna 2020 (8 383 milj. € vuonna 2019).
lateral-image-left
Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Eläkejärjestelmien yhdistämisen hyötynä olisi riskien jakaminen yhdessä. Yhdistäminen poistaisi esim. sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Hyvin pitkällä aikavälillä yhdistyminen saattaa kuntien eläkemaksut myös ...
lateral-image-left
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.

Suomen EU:n puheenjohtajakausi ja kunnat

Suomen EU:n puheenjohtajakausi käynnistyy virallisesti 1.7.2019. Kuntaliitto on mukana puheenjohtajakauden tapahtumissa ja ohjelmassa. Kuntaliitto valvoo kuntien ja maakuntien etuja Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

lateral-image-right