Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Uusi tuote: 

Yhteystiedot:

 Miten ja miksi automatisoin taloushallinnon?

Taloustorstai Extra 28.5.2019 - Miten ja miksi automatisoin taloushallinnon?

Saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin: Mistä taloushallinnon automatisoinnissa on ylipäänsä kyse?, Miten testaan taloustietojen toimittamista Valtiokonttoriin?, Miten kuntien taloustietoja hyödynnetään?, Miksi ja miten otan käyttöön verkkolaskun? ja Mitä kuuluu tulorekisterihankkeelle?
lateral-image-left
Riskienhallintapäivä 5.6.2019 Kuntatalolla

Riskienhallintapäivä 5.6.2019 Kuntatalolla

Käsittelemme monia ajankohtaisia ilmiöitä mm. kuntien elinvoimakysymyksiä ja ilmastotyön vaikutuksia, soteuudistuksen näkymiä sekä rahoituksen mahdollisuuksia. Mukana myös paneelikeskusteluja.
narrow
Riskienhallintapäivä 5.6.2019 Kuntatalolla

Taloustorstai TALK: ”Kuntien riskienhallinta ja Riskienhallintapäivä 5.6.2019 Kuntatalolla"

Viimeisimmässä Taloustorstai TALKissa Tom Henrik Sirviö haastattelee Inspiran toimitusjohtajaa Anssi Wrightia ja Kuntaliiton rahoitusalan erityisasiantuntijaa Jari Vainetta kuntien riskienhallinnasta.
narrow

FCG:n talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi koulutuskokonaisuus

Talouden koulutukset on suunniteltu ja rakennettu kunta-alan erityistarpeista käsin. Koulutukset kattavat talouden ohjauksen, rahoituksen ja verotuksen sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen teemat.

FCG kouluttaa: Tarkastustoimen kevätseminaari 5.-6.6.2019, Tampere

Tapahtuman ajankohtaisina pääteemoina ovat tarkastuslautakunnan ja -henkilöstön rooli väärinkäytöstilanteissa sekä arviointikertomuksen jälkiseuranta.

FCG kouluttaa: Kirjanpitäjien koulutusfoorumi 2019, 6.-7.6.2019, Helsinki

Foorumin aikana saat katsauksen viimeisimmistä ohjemuutoksista sekä kehittämisen kannalta huomionarvoisista kohteista. Ohjelmassa myös tilintarkastushavaintoja 2018 kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

FCG kouluttaa: Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi, 29.-30.8.2019, Helsinki

Konferenssi koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja vaihtoehtoisista rinnakkaisohjelmista. Osallistujat voivat valita myös yksittäisiä osioita eri ohjelmista.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntaliiton kuusi tavoitetta eduskuntavaalikauden 2019-2013 hallitusohjelmaan.

lateral-image-left
Ensimmäiset kuntakohtaiset arviolaskelmat vuoden 2020 valtionosuuksista

Ensimmäiset kuntakohtaiset arviolaskelmat vuoden 2020 valtionosuuksista julkaistu 8.5.2019

Ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 994 miljoonaa euroa (+12 %; 181 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 377 miljoonaa euroa vuonna 2020 (8 383 milj. € vuonna 2019).
lateral-image-left
Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Eläkejärjestelmien yhdistämisen hyötynä olisi riskien jakaminen yhdessä. Yhdistäminen poistaisi esim. sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Hyvin pitkällä aikavälillä yhdistyminen saattaa kuntien eläkemaksut myös ...
lateral-image-left

Kuntataloudessa odottaa miljardin tasapainottamisurakka

Tarvittavia kuntataloutta tasapainottavia toimenpiteitä on niiden vaikuttavuuden varmistamiseksi valmisteltava yhdessä kuntakentän kanssa, kirjoittaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina

lateral-image-right
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.