Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueemme ovat:

Yhteystiedot:

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

Talous ja veroennusteet

Talous- ja veroennustepäivät 24.-25.4.2018

Aiheita mm. kuntien verotulopohja 2017, verokertymät 2018, verotuloennusteet 2018–2021, veroennustekehikko, kuntakohtaiset ennakolliset Vos-laskelmat 2019, uuden kunnan talous: Kuntaliiton jakoavain, maakunta- ja sote-uudistuksen talousasiat sekä omaisuuden siirto ja kompensaatiojärjestelyt.
lateral-image-left
Opetus

Kuntatalous saavuttaa tavoitteensa – valtionosuusrahoituksen riittävyys ja kuntien supistuva rooli työllisyystalkoissa päähuolina

Kuntaliitto kommentoi hallituksen kehysriihilinjauksia ja vaatii, että työllisyyskokeiluja jatketaan ja toimintamallit vakinaistetaan lainsäädäntömuutoksin osaksi kasvupalvelujen allianssimallia.
narrow
Kehysriihi

Kehysriihi pähkinänkuoressa

Keskeisimmät kuntiin kohdistuneet päätökset muodostuivat pienistä lisäavustuksista varhaiskasvatukseen, lukiokoulutukseen ja kulttuurin valtionosuusjärjestelmään. Samalla linjattiin suurista leikkauksista/uudelleenkohdennuksista Vos-järjestelmään.
narrow
työllisyyys

Työllisyysasiat kuntatalouden tilastoissa ja maakunta- ja sote-uudistuksen siirtolaskelmissa

Uudistuksessa kuntien nykyisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista noin puolet siirtyy perustettaville maakunnille vuoden 2020 alusta. Uudistuksen voimaantulohetkellä valtionosuus- ja verotuloja siirretään valtiolle maakuntien rahoittamista varten.
narrow
makuselvitys

Tampereen yliopiston selvitys: Maakuntien verotusoikeus kytkeytyy tehtävien mittakaavaan

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon jälkeen maakuntien toimintaa on tarkoitus rahoittaa valtion budjettirahoituksena. Alkuvaiheen ratkaisu on kuitenkin väliaikainen, ja pysyvää rahoitusmallia tulisi selvittää seuraavan hallituskauden aikana.
narrow
Talouskatsaus

Maailmantalouden hyvä vire vahvistanut Suomen noususuhdannetta

Viime vuosien talouskasvu on yllättänyt ekonomistit vahvuudellaan. Keskeisinä tekijöinä suhdannenousun taustalla ovat olleet pitkälti ulkoiset tekijät, kuten maailmantalouden vahva ja laaja-alainen veto sekä euroalueen elvyttävä rahapolitiikka.
narrow
tilinpäätösarviot

Ennakkotiedot kuntien tilinpäätösarvioista 2017: Kuntatalous vahvistui, mutta odotuksista jäätiin

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime vuonna, mutta ennakko-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet, arvioidaan Kuntaliiton analyysissä tilinpäätösten ennakkotiedoista.
narrow
Jakoavain

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista, päivitetty 5.3.2018

Jakoavain on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019.
narrow
Rafo-julkaisu

Kuntatalous kohti 2020-lukua -julkaisu

Kuntien ja maakuntien taloutta on tähän asti tarkasteltu lähinnä uudistuksen siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen jälkeiseen aikaan kurkistaminen on jäänyt vähemmälle.
narrow
Henrik Rainio

Joka kolmannen kuntatalous epätasapainossa

"Alustavien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous ei vahvistunut viime vuonna niin paljon kuin vielä syksyn kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Tämä johtuu mm. siitä,että kikyn odotetut vaikutukset eivät realisoituneet."
narrow
Sanna Lehtonen

Kuntataloustilastot pistettävä ajan tasalle

"Maakuntauudistuksen lähestyessä kuntien edunvalvonnallisista asioista yksi tärkeimmistä on kuntataloustilaston saaminen ajantasaiseksi, Jos tilasto ei ole kohdillaan, rahoitukseen voi tulla vinouma."
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow