Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Yhteystiedot:

Täältä löydät kuntaliittolaisten sekä Kuntaliiton palvelusähköpostien yhteystiedot.

VM aalousarvioehdotus

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus tuo kuntiin tiukkuutta

VM:n talousarvioehdotus vuodelle 2019 ei sisällä suuria yllätyksiä valtion määrärahoihin, sillä hallituskausi on lopuillaan ja keskeisimmät tarkistukset hallituskauden panostuksiin linjattiin jo keväällä 2017 puoliväliriihessä ja kuluvan vuoden huhtikuussa pidetyssä kehysriihessä.
lateral-image-left
Taloustorstai 16.8.2018

Ajankohtaista kuntien talouteen - Taloustorstai 16.8.2018

Aiheena: Kuntatalouden syksy 2018, VM:n ehdotus valtion talousarvioksi 2019, Päivitetyt veroennusteet, Kysely hallitusohjelman ja kehyspäätöksen vaikutuksista kuntatalouteen, Työllisyyskokeilujen ajankohtaiskatsaus ja Taloustietojen raportointi.
narrow
Vero-ja valtionosuuskoulutus 2018

Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus 23.-24.8.2018

Verotulojen ja valtionosuuksien laskenta- ja analysointitaidot sekä kyky ennakoida verorahoituksen kehitystä ovat tärkeässä roolissa niin tulevan vuoden budjetoinnissa kuin kunnan talouden tasapainottamisessa. Koulutus yhdistää teoriaa ja käytäntöä.
narrow
Kuntamarkkinat 2018

Talousaiheet Kuntamarkkinoilla: Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018

Terveutuloa Kuntamarkkinoille Kuntataloon! Tilaisuuteen kannattaa rekisteröityä etukäteen. Valmiiksi tulostettu nimikortti nopeuttaa sisäänpääsyä tapahtumaan.
narrow
Kysely kuntataloudesta

Kysely hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntatalouteen

Kuntaliitto lähetti kuntiin ja sairaanhoitopiireihin kyselyn liittyen pääministeri Sipilän hallituksen tekemien päätösten vaikutuksista kuntien ja sairaanhoitopiirien talouteen.
narrow

Vuoden 2019 ennakolliset valtionosuuslaskelmat

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta noin 8 268 milj. euroa v. 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018).

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Ohjeeseen on tehty muutoksia lähinnä lakiviittauksiin ja muita vähäisiä tarkistuksia. Muutokset eivät vaikuta rahoituslaskelman laadintaan tai rahoituslaskelmakaavaan.

Vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laatiminen

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2018 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Kevan budjetointiohje muuttaa jäsenyhteisöjen maksurakenteita ja ennusteita

Ohjeessa annetaan lisätietoa myös muista eläkemaksuihin lähitulevaisuudessa kohdistuvista muutoksista, esim. kansallisen tulorekisterin vaikutuksista palkkaperusteisten eläkemaksujen perintään.

Kevään 2018 Taloustorstai-tilaisuudet

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Käsittelemme kuntatalouden ajankohtaisia aiheita.

Kevään 2018 TyöllisyysTiistai-tilaisuudet

TyöllisyysTiistai on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi.

Kuntataloustilaston tärkeys maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakuntauudistuksen siirtolaskelmat perustuvat tietoihin, joita yksittäiset kunnat ilmoittavat Tilastokeskuksen Kuntataloustilastossa.

Kuntataloustilaston tärkeys maakunta- ja sote-uudistuksessa 16.4.2018 seminaarin tallenne on valmistunut 

Tartu tietoon ja varmista, että uudistuksen tärkeimmät tiedot ovat tilastoissa oikein täytettynä juuri oman kuntasi osalta!
Jakoavain

Jakoavain - työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista, päivitetty 5.3.2018

Jakoavain on excel-työkirja, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019.
narrow
Rafo-julkaisu

Kuntatalous kohti 2020-lukua -julkaisu

Kuntien ja maakuntien taloutta on tähän asti tarkasteltu lähinnä uudistuksen siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen jälkeiseen aikaan kurkistaminen on jäänyt vähemmälle.
narrow
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.