Budjetointi ja taloussuunnittelu: Ajankohtaisohjeet ja -suositukset

Budjetointi ja taloussuunnittelu

Budjetointi

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tätä voidaan edistää osallistuvalla budjetoinnilla eli järjestämällä kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. 

Kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnasta on annettu tarkemmat ohjeet JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suosituksessa. Siihen sisältyy myös valtiovarainministeriön tietotarve ja ohjeistus ko. tietojen toimittamisesta.

Budjetointi ja taloussuunnittelu -sivustolla käsittelemme seuraavat asiat: 

Jakoavain - uusi työkalu maakuntauudistuksen vaikutuksista

  • Jakoavain, päivitetty viimeksi 4.7.2017, vos-riviä korjattu 3.11.2017

Pysyväisohjeet ja -suositukset

Ajankohtaisohjeet ja -suositukset

Lisää aiheesta

Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Muualla verkossa:

tags
osallistuva budjetointi

Suomen ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin opas on ilmestynyt 

Oppaassa on esitelty eri tapoja soveltaa osallistuvaa budjetointia sekä kuvattu siitä saatavia keskeisiä hyötyjä. Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, koska kesäkuussa astui voimaan kuntalain 22 §, joka kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun.
lateral-image-left
Taloussuunnitelma

Vuoden 2020 taloussuunnitelman laatiminen 

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2017 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
lateral-image-left
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous