Kirjanpito ja tilinpäätös: Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tehtävät ja kokoonpano

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (748/1973) 1 a §:n mukaan kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto, joka suorittaa kuntalaissa (365/1995) sille säädetyt ja kirjanpitolautakunnan sille osoittamat tehtävät. Koska kunta-asiat on siirretty sisäasiainministeriöstä valtiovarainministeriöön, toimii puheenjohtajana valtiovarainministeriötä edustava jäsen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18.12.2015 vahvistanut mainitun asetuksen nojalla kirjanpitolautakunnan kuntajaostolle toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2018 seuraavan kokoonpanon (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja:

 • neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö
  (neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö) 

Varapuheenjohtaja:

 • neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö 
  (budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö)

Jäsenet:

 • erityisasiantuntija Tiina Turunen, Helsingin kaupunki
  (toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen, Helsingin kaupunki) 
 • KHT, JHT, yliopisto-opettaja Pasi Leppänen, Tampereen yliopisto
  (talousjohtaja Tero Mäkiranta, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
 • erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto
  (erityisasiantuntija Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto)
 • KHT, JHT Tiina Lind, BDO Audiator Oy                                                 
  (KHT, JHT, toimitusjohtaja Juha Huuskonen, PwC Julkistarkastus Oy)

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Sari Korento Kuntaliitosta.

Kuntajaoston muut yhteystiedot:

Kuntajaoston postiosoite:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde:
(09) 16001

Käyntiosoite:
Aleksanterinkatu 4
00170 HELSINKI

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous