Kirjanpito - Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Kuntajaoston lausunnot vuosina 2016-2011

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2016-2011 seuraavat lausunnot (nrot 114-97):

 • Lausunto 114/2016: Lomarahan kirjaaminen vuoden 2016 tilinpäätöksessä, lausunto annettu 27.9.2016
 • Lausunto 113/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 10.11.2015
 • Lausunto 112/2015: Lausunto vesihuoltolain muutosten vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, lausunto annettu 9.3.2015
 • Lausunto 111/2015: Lausunto konserniyleisohjeen soveltamisesta suunnitelman mukaisten poistojen oikaisussa, lausunto annettu 9.3.2015
 • Lausunto 110/2015: Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 9.3.2015, HUOM! 10.11.2015 annettu lausunto 113: Kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa, täydentää lausuntoa 110 ja samalla lausunto 110 kumotaan.
 • Lausunto 109/2015: Yritysjärjestelyjen yhteydessä saatavien osakkeiden käsittelystä, lausunto annettu 16.1.2015
 • Lausunto 108/2015: Potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta, lausunto annettu 16.1.2015
 • Vuonna 2014 ei annettu lausuntoja.
 • Lausunto 107/2013: Isäntäkuntamallin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen, lausunto annettu 10.12.2013
 • Lausunto 106/2012: Kaupungin tytäryhtiöön tekemien pääomasijoitusten arvostuksesta, lausunto annettu 30.10.2012
 • Lausunto 105/2012: Aikaisempien vuosien virheiden korjaaminen tilinpäätöksessä, lausunto annettu 6.3.2012
 • Lausunto 104/2012: Lausunto kehittämishankkeen kustannusten ja hankkeeseen saadun valtionavustuksen kirjaamisesta, lausunto annettu 17.2.2012
 • Lausunto 103/2012: Lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen, lausunto annettu 24.1.2012, HUOM! Lausunto kumottu 8.1.2019 ja korvattu lausunnolla 120/2019
 • Lausunto 102/2011: Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin, lausunto annettu 29.11.2011
 • Lausunto 101/2011: Investointihyödykkeen valmistuksen kirjanpidollinen käsittely, lausunto annettu 4.10.2011
 • Lausunto 100/2011: Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa, lausunto annettu 31.5.2011
 • Lausunto 99/2011: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011 soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa, lausunto annettu 17.5.2011
 • Lausunto 98/2011: Kuntayhtymän vuotuisen maksuosuuden määräytyminen ja käsittely jäsenkunnan kirjanpidossa, lausunto annettu 22.3.2011
 • Lausunto 97/2011: Kunnan kaatopaikan ennallistamiskustannusten kirjanpidollisesta käsittelystä, lausunto annettu 8.3.2011. 

Itse lausunnot löytyvät liitteet-osiosta.

tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous