Kirjanpito ja tilinpäätös: Liikelaitoksen ja muun taseyksikön taloudenohjaus

Liikelaitoksen kirjanpidollinen käsittely: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä (2013)

Tämä työ- ja elinkeinoministeriön yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä vuodelta 2007. Yleisohjeeseen on tehty tekstitarkistuksia mm. kuntalain (626/2013) muutoksesta johtuen. 

​Kunnallinen liikelaitos tarkoittaa kunnan tai kuntayhtymän yksin perustamaa liikelaitosta, kuntien ja kuntayhtymien yhteistä tehtävää varten perustamaa liikelaitosta ja kuntien yhteisen toimielimen alaisena toimivaa liikelaitosta, joka sopimuksen mukaan on perustettu yhden sopimuskunnan organisaatioon. 
 
Kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän perustamasta kuntayhtymän liikelaitos. Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta kunnallista liikelaitosta ylläpitävästä kuntayhtymästä käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. 

tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous