Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

  Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat

 
Diaesityksen tietosisältö:

 • Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
 • Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot 2015-2021, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2021, %
 • Kuntien verotulot vuosina 2015-2021, mrd. €
 • Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous 2015-2021, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1991-2021, mrd. €
 • Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos 1997-2021, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto 1997-2021, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä paikallishallinnon nettoluotonanto 1997-2021, %:a BKT:sta
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2021, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2016-2021, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina 2016-2021, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa
tags