Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntien ja kuntayhtymien menot ja tulot

Diaesityksen tietosisältö:

 • Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
 • Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista vuonna 2016
 • Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 2016
 • Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1997-2016, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1997-2016, %:ia kokonaismenoista
 • Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1997-2016, mrd. €
 • Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1997-2016, %:ia kokonaistuloista
 • Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2016
 • Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset tehtävittäin 2016, mrd. €
 • Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kuntakoon mukaan 2016, €/as.
 • Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset tehtävittäin 2017, milj. €
tags