Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien menot ja tulot 2009-2015

Tiedosto sisältää laskelmat kuntien, kuntayhtymien sekä näiden yhteenlasketuista tulos- ja rahoituslaskelmien mukaisista kokonaismenoista ja -tuloista vuosilta 2009-2015. Laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen Taloustilaston tietoihin. Kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset erät on eliminoitu vähentämällä palvelujen ostoista ja myyntituloista kuntien laskelmassa myyntitulot muilta kunnilta, kuntayhtymien laskelmassa myyntitulot muilta kuntayhtymiltä sekä koko kuntasektorin laskelmassa lisäksi kuntayhtymien myyntitulot kunnilta ja kuntien myyntitulot kuntayhtymiltä.

tags