Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien ostot

Tiedosto kuntasektorin ulkoisista hankinnoista vuosina 2000–2016 sisältää kuntien ja kuntayhtymien materiaalin ja palvelujen ostot, vuokramenot sekä investointihankinnat. Hankinnat kuntasektorin sisältä on eliminoitu vähentämällä palvelujen ostoista kuntien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä kuntayhtymien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tiedosto kuntien ja kuntayhtymien palvelujen ja materiaalin ostoista vuonna 1997–2016 sisältää seuraavat taulukot: Asiakaspalvelujen ostot palvelun tarjoajan mukaan, asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä tehtäväluokittain, muiden palvelujen ostot palvelutyypin mukaan sekä materiaalin ostot hyödykeryhmän mukaan. Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Muiden palvelujen ostot ovat kunnan suoritetuotannossaan käyttämiä ns. välituotepalveluja. Taulukot sisältävät myös kuntien ja kuntayhtymien sisäiset sekä keskinäiset erät.

Molemmat tiedostot perustuvat Tilastokeskuksen taloustilaston tietoihin.

tags