Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien vuoden 2016 tilinpäätökset

Diaesityksen tietosisältö:
 

 • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2015–2016
 • Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2010–2016
 • Vuoden 2016 tilinpäätösten tulkinnassa huomioitavia seikkoja
 • Kuntien vuosikatteet 2000–2016 kuntakoon mukaan, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä tilikauden tulos 2000–2016, mrd. €  
 • Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2016 (karttaesitys)
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan 2014–2016
 • Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina 2015–2016
 • Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen riittävyys poistoihin sekä investointeihin 1997–2016, mrd. €
 • Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto vuosina 1997–2016, mrd. €
 • Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta ja lainakannan muutos sekä paikallishallinnon nettoluotonanto vuodesta 1997, mrd. €
 • Kuntien lainakanta sekä rahavarat 1991–2016, €/as.
 • Kuntien lainakannan muutos 2000–2016, milj. €
 • Kuntien lainakanta 31.12.2016, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta kuntakoon mukaan 31.12.2016, €/as.
 • Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta maakunnittain 31.12.2016, €/as.
 • Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2016, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000–2016, mrd. €
 • Kuntakonsernien lainakanta 31.12.2016, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2016, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntakonsernien kertynyt yli-/alijäämä 31.12.2016, €/as. (karttaesitys)
 • Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 1997–2016 kuntakoon mukaan, €/as.  
 • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma 2014–2016
 • Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma 2014–2016
 • Kuntakonsernien tulos- ja rahoituslaskelma vuosina 2015-2016, mrd. € 

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto​

tags