Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosina 2014-2015

Excel-tiedostot sisältävät kuntien tehtäväkohtaisia nettokäyttökustannuksia vuosilta 2014 ja 2015 kunnittain, maakunnittain, seutukunnittain sekä kuntakoon mukaan. Ahvenanmaan kunnat eivät sisälly tiedostoon. Vuodet 2014 ja 2015 eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä tehtäväluokitusta on muutettu vuodelle 2015. Lisäksi vuonna 2015 nettokustannukset sisältävät myös kuntien liikelaitokset.

Lähde: Tilastokeskus

tags