Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosina 2015-2016

Excel-tiedostot sisältävät kuntien tehtäväkohtaisia nettokäyttökustannuksia vuosilta 2015 ja 2016 kunnittain, maakunnittain, seutukunnittain sekä kuntakoon mukaan. Ahvenanmaan kunnat eivät sisälly tiedostoon.  Nettokustannukset sisältävät myös kuntien liikelaitokset.

Lähde: Tilastokeskus

tags